Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Ostatnie artykuły

Upadłości konsumenckie – maj 2023 r_blog

Upadłości konsumenckie w maju 2023 r. – statystyki

W maju 2023 r. sądy wydały 1 831 decyzji o upadłościach konsumenckich i przyjęły 1 907 wniosków w tej sprawie.

Upadłości i restrukturyzacje firm – maj 2023 r__blog

Upadłości i restrukturyzacje firm w maju 2023 r. – statystyki

W maju 2023 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 30 upadłości firm. Jeśli zaś chodzi o restrukturyzacje, to te rozpoczęły się w 394 przedsiębiorstwach.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie 2023__blog

3 główne skutki zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności to dla wierzyciela kluczowy moment w postępowaniu upadłościowym. Bo jeśli wierzyciel go przegapi, to odzyskanie należności może okazać się bardzo trudne.

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest?

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o egzekucję długu wobec upadłego dłużnika, naraża się na opłatę ze strony komornika. Teoretycznie tak wynika wprost z przepisów prawa, ale sytuacja nie jest zerojedynkowa.

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny czym się od siebie róznią_blog

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny – czym się różnią?

Z doradcą restrukturyzacyjnym i syndykiem jest trochę tak, jak w słynnym powiedzeniu o prostokącie i kwadracie.

Czy łatwo jest ogłosić restrukturyzację w Polsce__blog

Czy łatwo jest rozpocząć restrukturyzację w Polsce?

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczny wzrost popularności procedur restrukturyzacyjnych w naszym kraju. Wynika to w dużej mierze z liberalizacji przepisów i uwzględnienia w nich trybu restrukturyzacji, w którym rola sądu jest ograniczona.

Czy łatwo jest ogłosić ogłosić upadłość konsumencką w Polsce__blog

Czy łatwo jest ogłosić upadłość konsumencką w Polsce?

Przez lata upadłość konsumencka cieszyła się w Polsce umiarkowanym zainteresowaniem. Sporo zmieniło się w marcu 2020 r., kiedy przepisy dotyczące tej procedury zostały zliberalizowane.

Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce__blog

Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich.