Informacja gospodarcza
dla Twojego biznesu

Dostarczamy dane ułatwiające pracę działom marketingu, sprzedaży i windykacji.

Pomagamy w poszukiwaniu nowych rynków, klientów i ocenie ryzyka współpracy.

Nasze usługi

8 000 000

ogłoszeń sądowych

6 000 000

firm i instytucji

5 500 000

osób decyzyjnych

3 500 000

dokumentów finansowych

Źródła danych

Podmioty gospodarcze
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Placówki handlowe
 • publiczne rejestry działalności gospodarczej (REGON, KRS, CEIDG)
 • serwisy mapowe (np. Google Maps, OpenStreetMap)
 • Baza Danych Odpadowych (BDO)
Osoby decyzyjne
 • publiczne rejestry działalności gospodarczej (REGON, KRS, CEIDG)
 • serwisy społecznościowe (np. LinkedIn, Facebook)
 • oficjalne strony internetowe firm i instytucji
Nieruchomości i pojazdy
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
Upadłości i restrukturyzacje
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)
 • Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego
Sprawozdania finansowe
 • Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Krajowego Rejestru Sądowego
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)
Ocena ryzyka
 • Rejestr VAT
 • VAT Information Exchange System (VIES)
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
Fundusze publiczne
 • Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce
 • Wykaz Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
 • System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)
Uprawnienia i ograniczenia
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)

Zaufali nam

Kontakt

MGBI sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
NIP 7010446505
REGON 360001489
KRS 0000533676
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wystąpił błąd przy wysyłaniu wiadomości.

Jeśli błąd się powtarza, spróbuj przesłać swoją wiadomość później.

W naszych zbiorach przetwarzamy dane osobowe dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne, a także prowadzonych wobec nich postępowań sądowych (np. upadłościowych, restrukturyzacyjnych). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie: Ochrona danych osobowych