Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Ostatnie artykuły

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest?

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o egzekucję długu wobec dłużnika, który ogłosił upadłość, naraża się na opłatę ze strony komornika. Teoretycznie tak wynika wprost z przepisów prawa, ale sytuacja nie jest zerojedynkowa.

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny czym się od siebie róznią_blog

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny – czym się różnią?

Z doradcą restrukturyzacyjnym i syndykiem jest trochę tak, jak w słynnym powiedzeniu o prostokącie i kwadracie.

Czy łatwo jest ogłosić restrukturyzację w Polsce__blog

Czy łatwo jest rozpocząć restrukturyzację w Polsce?

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczny wzrost popularności procedur restrukturyzacyjnych w naszym kraju. Wynika to w dużej mierze z liberalizacji przepisów i uwzględnienia w nich trybu restrukturyzacji, w którym rola sądu jest ograniczona.

Czy łatwo jest ogłosić ogłosić upadłość konsumencką w Polsce__blog

Czy łatwo jest ogłosić upadłość konsumencką w Polsce?

Przez lata upadłość konsumencka cieszyła się w Polsce umiarkowanym zainteresowaniem. Sporo zmieniło się w marcu 2020 r., kiedy przepisy dotyczące tej procedury zostały zliberalizowane.

Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce__blog

Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich.

Top 10 zadłużomych firm w Polsce, które ogłosiły upadłość kwiecień 2023

Top 10 zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość – kwiecień 2023 r.

Kwiecień 2023 r. przyniósł ogłoszenie upadłości w 33 firmach. Do sądów trafiło przy tym 138 wniosków o rozpoczęcie tej procedury.

Upadłości i restrukturyzacje firm w kwietniu 2023 r

Upadłości i restrukturyzacje firm w kwietniu 2023 r. – statystyki

W kwietniu 2023 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 33 upadłości firm. Jeśli zaś chodzi o restrukturyzacje, to te rozpoczęły się w 302 przedsiębiorstwach.

Top 10 zadłużonych firm w Polsce, które rozpoczęły restrukturyzację kwiecień 2023

Top 10 zadłużonych firm, które rozpoczęły restrukturyzację – kwiecień 2023 r.

W kwietniu 2023 r. postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 320 firmach. Starania o rozpoczęcie restrukturyzacji zapoczątkowało natomiast 221 przedsiębiorstw.