Opis produktu

Zyskaj dostęp do sprawozdań finansowych polskich przedsiębiorstw w formatach ułatwiających ich przeglądanie i dalsze przetwarzanie.

Dzięki informacjom ze sprawozdań finansowych nie tylko zdobędziesz wiedzę na temat ryzyka kredytowego i płynności finansowej kontrahentów, ale dokonasz też wnikliwej analizy konkurencji. Ponadto zyskasz narzędzie do zbierania danych niezbędnych do tworzenia dokumentacji cen transferowych.

Oferujemy dostęp zarówno do wygodnych do przeglądania wizualizacji sprawozdań finansowych w formacie PDF, jak i dokumentów w formatach źródłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami (np. XML, XHTML). Możesz także zautomatyzować pobieranie pełnej treści dokumentów lub wybranych pól za pomocą API.

Posiadamy wszystkie sprawozdania opublikowane w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego od 1 kwietnia 2018 r. Na bieżąco aktualizujemy nasze zasoby o nowe pliki dodawane w tym rejestrze.

Co roku w oferowanej bazie pojawia się ponad 300 000 nowych sprawozdań finansowych.