Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Ostatnie artykuły

Ukryte upadłości__blog

Ukryte upadłości. Rośnie liczba przedsiębiorców, którzy zamykają działalność i ogłaszają upadłość konsumencką

Coraz mniej firm w Polsce ogłasza upadłość. Nie oznacza to koniecznie, że rodzimi przedsiębiorcy radzą sobie coraz lepiej – część z nich bowiem znalazła alternatywny sposób na zadłużenie.

MGBI Lewandowski

Case study: jak kancelaria komornicza korzysta z Listy upadłości MGBI?

Lista Upadłości MGBI to usługa, która może skutecznie pomagać komornikom w ich codziennej pracy. O swoich wrażeniach z korzystania z niej opowiedział nam łódzki komornik Jacek Lewandowski.

10 najbardziej zadłużonych firm, które rozpoczęły restrukturyzację – maj 2023 r.

Top 10 zadłużonych firm, które rozpoczęły restrukturyzację – maj 2023 r.

W maju 2023 r. postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 394 firmach. Starania o rozpoczęcie restrukturyzacji zapoczątkowało natomiast 228 przedsiębiorstw.

10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość – maj 2023 r.

Top 10 zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość – maj 2023 r.

Maj 2023 r. przyniósł ogłoszenie upadłości w 30 firmach. Do sądów trafiło przy tym 141 wniosków o rozpoczęcie tej procedury.

Upadłości i restrukturyzacje firm – maj 2023 r__blog

Upadłości i restrukturyzacje firm w maju 2023 r. – statystyki

W maju 2023 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 30 upadłości firm. Jeśli zaś chodzi o restrukturyzacje, to te rozpoczęły się w 394 przedsiębiorstwach.

Upadłości konsumenckie – maj 2023 r_blog

Upadłości konsumenckie w maju 2023 r. – statystyki

W maju 2023 r. sądy wydały 1 831 decyzji o upadłościach konsumenckich i przyjęły 1 907 wniosków w tej sprawie.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie 2023__blog

3 główne skutki zgłoszenia wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności to dla wierzyciela kluczowy moment w postępowaniu upadłościowym. Bo jeśli wierzyciel go przegapi, to odzyskanie należności może okazać się bardzo trudne.

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest

Opłata za niecelowe wszczęcie egzekucji – jak to z nią jest?

Jeśli wierzyciel złoży wniosek o egzekucję długu wobec upadłego dłużnika, naraża się na opłatę ze strony komornika. Teoretycznie tak wynika wprost z przepisów prawa, ale sytuacja nie jest zerojedynkowa.