circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 marca 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_w_lutym_2023_r_-_.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Liczba upadłości firm ogłoszonych przez polskie sądy w lutym 2023 r. wyniosła 34. Oznacza to, że było ich mniej zarówno w odniesieniu do stycznia (kiedy to wydano 41 decyzji), jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego. W lutym 2022 r. zdecydowano bowiem o 32 upadłościach.

W okresie od stycznia do marca 2022 r. byliśmy świadkami stałego wzrostu liczby upadłości. W 2023 r. nie dojdzie zatem do powtórzenia takiego trendu.

Luty 2023 r. z 34 upadłościami nie odbiega znacząco od średniej z ostatnich kilku miesięcy. W okresie od września 2022 r. miesięczna liczba upadłości mieściła się w zakresie od 33 do 41. Wyjątkiem był grudzień (24 decyzje), ale tu swoją rolę odegrał zapewne tradycyjny okres urlopowy związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości firm w lutym 2023 r. wyniosła 132.

Nie odbiega ona znacząco od wyników, które zaobserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. W styczniu 2023 r. złożono 125 takich wniosków, o 32 sprawy mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.

Luty 2023 r. przyniósł kolejny rekord, jeśli chodzi o rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych. Było ich bowiem aż 362.

Jak dotąd najbardziej obfitym w nowe postępowania restrukturyzacyjne (na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, licząc od stycznia 2022 r.) miesiącem był styczeń 2023 r., kiedy to restrukturyzacje rozpoczęły się w 290 przedsiębiorstwach.

Tak duża liczba nowych postępowań jest wynikiem coraz powszechniejszego stosowania procedury, która nie wymaga dużej aktywności ze strony sądu. Chodzi o postępowanie o zatwierdzenie układu, które uzgadniają ze sobą władze firmy oraz jej wierzyciele, oczywiście przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najpopularniejsza forma restrukturyzacji w Polsce. W 2022 r. stanowiło ono 86%wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu naszego Raportu „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne 2023”.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o złożone do sądów wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W lutym 2023 r. ich liczba wyniosła 230, co jest najwyższym wynikiem na przestrzeni ostatnich czternastu miesięcy miesięcy. To zarazem pierwszy raz, gdy liczba wniosków w miesiącu przekroczyła 200.

Do tej pory najbardziej obfitym pod tym względem miesiącem był styczeń 2023 r., w którym to do sądów trafiło 175 wniosków w tej sprawie.