circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
31 maja 2022
rosnie_zapotrzebowanie_na_blog.width-940

Ten artykuł został opracowany na podstawie publikacji pt. “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022”.

Pobierz raport bezpłatnie!

Syndycy coraz rzadziej zajmują się upadłością przedsiębiorców

O ile w zeszłym roku zwiększyła się liczba powołanych doradców restrukturyzacyjnych, którzy brali udział w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz restrukturyzację, to spadła liczba syndyków powoływanych w postępowaniach upadłościowych wobec przedsiębiorców.

Na 1650 doradców, tylko 243 podjęło się prowadzenia nowych spraw. To o 53 doradców mniej niż w roku wcześniejszym i jest pochodną malejącej liczby nowych postępowań upadłościowych.

Spadkowi liczby powoływanych w nowych sprawach syndyków towarzyszy zmniejszenie przeciętnego obłożenia nowymi sprawami. O ile w latach 2019 i 2020 na każdego z doradców zajmujących się upadłościami przedsiębiorstw przypadało średnio około dwóch nowych postępowań rocznie, to w 2021 r. było to 1,6 sprawy.

Na pierwszym miejscu zestawienia osób najczęściej powoływanych na syndyków w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec firm znalazł się radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Gaweł Jarosiński, który w zeszłym roku podjął się sześciu nowych spraw.

Na drugim miejscu ex aequo, z liczbą pięciu nowych spraw, w zestawieniu znaleźli się: Paweł Głodek i Paweł Siwik z warszawskiej kancelarii KGS Restrukturyzacje, Dominika Bączek prowadząca indywidualną praktykę w Wejherowie, Krzysztof Piotrowski z warszawskiej kancelarii Piotrowski i Wspólnicy oraz Joanna Jutrzenka-Trzebiatowska prowadząca własną kancelarię w Krakowie. Każdy z wymienionych doradców otrzymał w 2021 r. więcej spraw niż rok wcześniej.

Duży spadek w zestawieniu „najbardziej zajętych syndyków” zaliczył Tycjan Saltarski, który w 2020 roku zajmował pierwsze miejsce z siedmioma nowymi sprawami, a w 2021 roku rozpoczął cztery nowe postępowania, przez co uplasował się na siódmym miejscu w zestawieniu.

Rekordzista został wyznaczona na syndyka w 230 postępowaniach

Pod koniec 2021 r. licencją doradcy restrukturyzacyjnego dysponowało w Polsce około 1650 osób. Nie wszyscy podjęli w zeszłym roku nowe sprawy: w upadłościach dotyczących osób nieprowadzących działalności gospodarczej uczestniczyło w sumie około 900 doradców, tyle samo co rok wcześniej.

Poprzedni rok okazał się rekordowy, gdy chodzi o liczbę upadłości konsumenckich (w 2021 r. bankructwo prywatne ogłosiło 18,1 tys. Polaków, o 26% więcej niż rok wcześniej), tak więc doradcy, którzy są zainteresowani świadczeniem usług, muszą przyjmować coraz więcej spraw.

O ile w 2019 r. tę samą osobę powoływano na syndyka w średnio 11 nowych sprawach, to w 2020 r. średnia ta wzrosła już do 16, a w 2021 roku – do 20.

W 2021 r. najwięcej nowych spraw przypadło w udziale Robertowi Sczendzinie. Doradca restrukturyzacyjny z Katowic został wyznaczony na syndyka w 230 nowo otwartych postępowaniach, co oznacza wzrost aż o 179 spraw w stosunku do roku wcześniejszego. Na drugim miejscu zestawienia najbardziej zapracowanych doradców znalazł się Piotr Kubera z Płocka, który prowadził 177 spraw, o ponad 40 więcej niż w 2020 r.

Duży awans w zestawieniu zaliczył Tomasz Szadkowski z warszawskiej kancelarii Dorest Doradztwo Restrukturyzacyjne. O ile w 2019 r. przypadło mu w udziale tylko 7 spraw konsumenckich, to w 2021 r. wyznaczono go na syndyka w aż 153 nowych postępowaniach.

77 nowych doradców restrukturyzacyjnych

W ubiegłym roku sądy gospodarcze wyznaczyły na nadzorcę lub zarządcę w postępowaniach restrukturyzacyjnych w sumie 395 doradców, o 77 więcej niż w 2020 i o 138 więcej niż w 2019 r. Choć zwiększyła się liczba aktywnych w postępowaniach nadzorców, to i tak średnio na każdego przypadła większa liczba spraw niż w roku wcześniejszym. O ile jeszcze w 2019 r. na jednego doradcę restrukturyzacyjnego przypadało przeciętnie około dwóch nowych spraw w ciągu roku, to w 2021 r. ich liczba zwiększyła się do ponad czterech.

Rekordziści nadzorowali jednak dużo więcej postępowań. Najbardziej aktywna pod względem liczby prowadzonych spraw okazała się Kpr Kancelaria Restrukturyzacyjna z Krakowa. Spółka prowadzona przez dwóch licencjonowanych doradców – Adama Kaczora i Konrada Radwana – w zeszłym roku otworzyła 79 nowych spraw restrukturyzacyjnych.

Powyżej 50 nowych postępowań przypadło w 2021 r. spółkom:

  • Vindico Doradztwo Gospodarcze z Warszawy reprezentowanej przez Marcina Kopacza,
  • Doradcy na Plus z Gdyni reprezentowanej przez Annę Bufnal,

a także indywidualnie działającym doradcom:

  • Izabeli Rajczyk-Czyżewskiej oraz
  • Janowi Hamburze.

W zestawieniu za zeszły rok pojawili się także „debiutanci”: podmioty i osoby, które w poprzednich latach się w nich nie pojawiały. Są to:

  • wspomniana już wcześniej Kpr Kancelaria Restrukturyzacyjna,
  • spółka PF Restrukturyzacje z Gliwic reprezentowana przez Jacka Pietrzelę i Łukasza Frączka oraz
  • Joanna Obrusznik prowadząca kancelarię Obrusznik i Wspólnicy w Częstochowie.