circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lutego 2023
Upadlosci_konsumenckie__styczen_2023_r.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich w styczniu 2023 r. okazała się wyższa, niż w którymkolwiek miesiącu poprzedniego roku. W omawianym okresie sądy wydały 1 620 decyzji w tej sprawie, podczas gdy rekord 2022 r. padł w październiku i wyniósł wówczas 1 600 decyzji.

Warto przy tym zaznaczyć, że liczba upadłości konsumenckich znacznie się zwiększyła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W styczniu 2022 r. sądy wydały zaledwie 1 084 takie decyzje, a więc ich liczba urosła rok do roku o niemal 50%.

Dużych zmian nie widać z kolei w liczbie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W styczniu 2023 r. do sądów wpłynęło ich 1 676 – wynik ten nie odbiega znacząco od średniej z roku 2022.

Różnica w porównaniu rok do roku również nie była znacząca. W styczniu 2022 r. konsumenci złożyli 1 575 wniosków o ogłoszenie osobistej upadłości, zatem ich wzrost wyniósł około 7%.