circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lutego 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_w_styczniu_2023_-.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W styczniu 2023 r. polskie sądy wydały 41 decyzji o upadłościach firm. Oznacza to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o ponad 41% (w styczniu 2022 r. takich decyzji było 28).

Jednocześnie styczeń 2023 r. stał się drugim najbardziej obfitym w decyzje o upadłości miesiącem na przestrzeni poprzednich dwunastu. Więcej upadłości sądy ogłosiły jedynie w maju - 45.

Liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości firm w styczniu 2023 r. wyniosła 125. Liczba ta nie odbiega znacząco od wyników, które zaobserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy i nieco większa od tej ze stycznia 2022 r. Wówczas do sądów trafiło 95 wniosków o ogłoszenie upadłości.

O pewnym punkcie milowym można z kolei powiedzieć, jeśli spojrzy się na wykres obrazujący wydane przez sądy postanowienia o rozpoczęciu restrukturyzacji.

W styczniu 2023 r. sądy wydały 290 takie decyzje. To najwięcej w skali ostatnich dwunastu miesięcy. Po raz pierwszy mamy też do czynienia z przekroczeniem granicy 300 postanowień w jednym miesiącu, choć patrząc na aktywność sądów w poprzednich miesiącach można uznać, że była to jedynie kwestia czasu. W listopadzie i grudniu takich decyzji było bowiem odpowiednio 291 i 272.

Jeśli zaś porównamy styczeń 2023 r. z analogicznym okresem rok wcześniej, to dostrzeżemy wzrost wydanych decyzji restrukturyzacyjnych o aż 215%.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o złożone do sądów wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W styczniu 2023 r. ich liczba wyniosła 175, co jest najwyższym wynikiem na przestrzeni ostatnich trzynastu miesięcy. Do tej pory najbardziej obfitym w złożone wnioski miesiącem był listopad 2022 r., w którym to do sądów trafiło 164 wniosków w tej sprawie.

Jeśli porównamy styczeń 2023 r. ze styczniem rok wcześniej, to dostrzeżemy wzrost o 1150%, ale tak duża różnica jest wynikiem niezbyt dobrze funkcjonującego Krajowego Rejestru Zadłużonych, który wystartował zaledwie miesiąc wcześniej.