circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lipca 2022
Kopia_upadlosci_2022_2_blog.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Postępowania upadłościowe w II kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zarejestrowano w sumie 398 wnioski o ogłoszenie upadłości złożonych przez przedsiębiorców, o 15 więcej niż w trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku.

Trend jest jednoznacznie rosnący.

Firmą o największej sumie zobowiązań (te wyniosły ponad 448 milionów złotych), która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w omawiany okresie, była działająca w sektorze telekomunikacyjnym spółka akcyjna Telepin.

Na drugim miejscu tego zestawienia znalazła się z kolei spółka GO Sport, która prowadziła sieć sklepów z asortymentem sportowym. Sprawa tej firmy odbiła się głośnym echem w mediach, ponieważ jej upadłość była ściśle związana z sankcjami nałożonymi na Rosjan po agresji tego państwa na Ukrainie. Choć oficjalnie GO Sport należał do podmiotu zarejestrowanego na Singapurze, to właścicielami owej singapurskiej spółki byli obywatele Rosji.

Na trzecim miejscu wnioskujących o upadłość znalazła się firma deweloperska Emilia Development.

W drugim kwartale było w sumie 111 ogłoszeń, rok wcześniej 101, czyli w roku bieżącym pojawiło się o 10 więcej postanowień o ogłoszeniu upadłości.

Najbardziej zadłużoną firmą, która ogłosiła upadłość w drugim kwartale 2022 roku okazała się być Pol-Mot Holding SA, działająca w branży motoryzacyjnej. Suma jej zobowiązań wyniosła ponad 501 milionów złotych.

Na drugim miejscu tego zestawienia znalazł się Open Finance SA – w tym przypadku suma zadłużenia była o ponad połowę niższa, bo wyniosła ponad 205 milionów złotych. Trzecia pozycja to Stk SA z zobowiązaniami wynoszącymi niemal 124 miliony złotych.

Najwięcej postępowań upadłościowych otworzył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – 6 spraw w KRZ i 23 w MSIG. Łącznie było to 29 spraw. Drugie miejsce z liczbą 14 spraw w MSIG przypadło Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Postępowania restrukturyzacyjne w II kwartale 2022 roku

W sumie wniosków restrukturyzacyjnych było 193, o 125 więcej niż w pierwszym kwartale.

Najbardziej zadłużoną firmą, która w drugim kwartale 2022 roku złożyła wniosek o restrukturyzację, był wspomniany wcześniej Pol-Mot Holding SA z zadłużeniem wynoszącym ponad 500 milionów złotych.

Pozostałe firmy z zestawienia nawet nie zbliżyły się do tej kwoty. Znajdujące się na drugim miejscu Szpitale Polskie SA były zadłużone na niespełna 80 milionów złotych, a Prodigo sp. z o.o. na ponad 51 milionów

W kwietniu, maju i czerwcu udało się rozpocząć w sumie 500 postępowań restrukturyzacyjnych, tylko o 65 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najwięcej spraw restrukturyzacyjnych otworzyły: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (50 KRZ, 2 MSIG ) – łącznie 52 sprawy. Taki sam wynik odnotowano dla Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (46 KZ, 6 MSIG) z sumą 52 spraw.

Postępowania dotyczące upadłości konsumenckiej w II kwartale 2022 roku

W całym II kwartale 2022 r. w KRZ złożono w sumie 4841 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O 489 mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Sądy wydały w sumie 3938 postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckich. O 521 mniej spraw niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Najwięcej nowych spraw upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów otworzył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, gdzie rozkład otworzonych spraw w KRZ i MSIG wyglądał następująco: 125 spraw w KRZ i 130 w MSIG, czyli w sumie otworzył 255 sprawy. Drugie miejsce należy do Sądu Rejonowego dla Gdańsk - Północ w Gdańsku z liczbą 244 otwartych spraw, który nie najlepiej sobie radzi z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. W tym rejestrze otworzył tylko 34 sprawy, a w MSIG już 210.

Na trzecim miejscu był Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z różnicą w tylko 1 sprawie (243) w porównaniu z wcześniej wspomnianym Sądem Rejonowym w Gdańsku