circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 kwietnia 2022
upadlosci_2022_2_blog.width-940
  • W I kwartale 2022 r. ogłoszono upadłość 111 przedsiębiorstw, o 20 mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
  • Restrukturyzację rozpoczęło 389 podmiotów gospodarczych. Zdecydowana większość zdecydowała się skorzystać z nowej wersji postępowania o zatwierdzenie układu (PZU).
  • Upadłość konsumencką ogłosiło 3520 osób, o 27% mniej niż w I kwartale ub.r. Ten spadek może być w dużej mierze skutkiem problemów z otwieraniem nowych spraw w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

ZOBACZ TEŻ:

Od uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych minęły już przeszło cztery miesiące. Po początkowych problemach technicznych, które sparaliżowały prace sądów i doradców restrukturyzacyjnych w grudniu 2021 r., sytuacja powoli się stabilizuje.

Z miesiąca na miesiąc rośnie zarówno liczba składanych wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak i liczba wydanych postanowień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Upadłości firm w I kwartale 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zarejestrowano w sumie 383 wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych przez przedsiębiorców.

Pierwsze miejsce na liście dłużników składających wniosek o upadłość w I kwartale 2022 r. przypadło firmie budowlanej Ids-Bud z Warszawy, której zobowiązania w ostatnim dostępnym sprawozdaniu finansowym wyniosły 629 mln zł.

Kolejny w zestawieniu producent soków T.B. Fruit Polska miał na koncie 403 mln zł niespłaconych zobowiązań, a firma energetyczna Elsen z Częstochowy - ponad 134 mln zł.

Liczba wydanych postanowień o ogłoszeniu upadłości firm w I kwartale 2022 r. była niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W zestawieniu 10 bankrutów biznesowych o największej sumie zobowiązań w I kwartale 2022 r. na pierwszym miejscu uplasowała się zarządzająca centrami handlowymi spółka Outlet Center Retail Management z Warszawy.

Na drugiej pozycji znalazł się producent materiałów budowlanych Module Technologies, a na trzeciej - deweloper IIho PL. Wszystkie trzy firmy miały koncie ponad 100 mln zł niespłaconych zobowiązań i przetrwały na rynku około 10 lat.

Najwięcej nowych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw otworzył w analizowanym okresie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie - 19 spraw na starych zasadach oraz 2 sprawy już w KRZ.

Restrukturyzacje firm w I kwartale 2022 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych udało się zarejestrować w sumie 68 wniosków restrukturyzacyjnych.

Warto pamiętać, że wnioski te dotyczą wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych poza nową wersją postępowania o zatwierdzenie układu. W tym ostatnim przypadku postępowanie rozpoczyna się od publikacji obwieszenia o ustaleniu dnia układowego.

Pierwsze miejsce w zestawieniu dłużników składających wniosek restrukturyzacyjny w I kwartale 2022 r. objął Pol-Mot Holding z Warszawy z ponad 501 mln zł niespłaconych zobowiązań zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem finansowym.

Drugie miejsce na tej liście przypadło spółce Sunningwell International Polska dzierżawiącej majątek upadłej Huty Częstochowa, a trzecie spółce Baldero Investments z Krosna.

W styczniu, lutym i marcu 2022 r. udało się rozpocząć w sumie 389 postępowań restrukturyzacyjnych, o 59 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zdecydowaną większość stanowiły postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) otwarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Pierwszą pozycję w zestawieniu 10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne w pierwszym kwartale 2022 r., zajęła spółka Baldero Investments z Krosna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpoczął sprawę tej spółki po 8 dniach od złożenia w KRZ wniosku restrukturyzacyjnego.

Dwa kolejne miejsca na liście zajęły spółki Szpitale Polskie z Katowic oraz Fruitland ze Żdżarowa w województwie mazowieckim. Niespłacone zobowiązania wszystkich trzech spółek przekroczyły 50 mln zł.

Najwięcej nowych spraw restrukturyzacyjnych trafiło w I kwartale 2022 r. do sądów w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Ponieważ większość stanowiły postępowania o zatwierdzeniu układu, trudno oceniać na podstawie tego zestawienia sprawność sądów w posługiwaniu się nowym narzędziem, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych - publikacja obwieszczenia o dniu układowym nie wymaga ich udziału.

Upadłości konsumenckie w I kwartale 2022 r.

W całym I kwartale 2022 r. w KRZ złożono w sumie 5330 wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W tym samym okresie sądy wydały w sumie 3520 postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckich, co oznacza spadek o 27% w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.

Najwięcej nowych spraw upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów otworzył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie. Co ciekawe, na 290 otwartych postępowań tylko 4 rozpoczął na nowych zasadach.

Jak wynika z tego zestawienia, jak na razie z Krajowym Rejestrem Zadłużonych najlepiej radzą sobie sądy w Bielsku-Białej i Bydgoszczy.