circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lutego 2024
Upadlosci_restrukturyzacje_Styczen_2024.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W pierwszym miesiącu 2024 r. sądy zdecydowały o upadłościach 30 firm.

Oznacza to wzrost w porównaniu do rekordowo niskiego pod tym względem poprzedniego miesiąca, czyli grudnia 2023 r., o 66,7% . Jeśli zaś porównamy styczeń br. do analogicznego okresu w roku poprzednim, to dostrzeżemy spadek o 26,8%.

Wynik 30 upadłości na miesiąc jest jednym z niższych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to tych w styczniu złożono 138.

To wynik wyższy zarówno względem grudnia ub. r. (o 9,5%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (również o 9,5%).

Wynik 138 wniosków nie odbiega jednak znacząco od średniej, którą mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy.

W styczniu postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 359 firmach. Oznacza to, że trend coraz większej liczby restrukturyzacji bynajmniej nie zwalnia.

Ten wynik oznacza wzrost względem grudnia ub. r. o 11,8%. Jeśli zaś porównamy styczeń 2024 r. ze styczniem 2023 r., to dostrzeżemy o 24,7% postępowań więcej.

Patrząc na liczbę złożonych wniosków o restrukturyzację w grudniu możemy wysnuć wniosek, że popularność tej procedury bynajmniej nie słabnie. Ba, wręcz przybiera na sile.

W omawianym okresie do sądów trafiło 275 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji.

Oznacza to wzrost w porównaniu do grudnia o 10%, a względem stycznia 2023 r. o 56,3%.