circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 kwietnia 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_firm_w_marcu_2023.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Liczba ogłoszonych przez sądy upadłości spada z miesiąca na miesiąc. Nie inaczej było w marcu, kiedy to doszło do upadłości 31 firm. To o 3 mniej niż w lutym i 10 mniej niż w styczniu.

Należy jednak zaznaczyć, że liczba upadłości w marcu 2023 r. była większa (dokładnie o 1), niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Marzec 2023 r. z 31 upadłościami nie odbiega znacząco od średniej z ostatnich kilku miesięcy.

Liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości firm w marcu 2023 r. wyniosła 180.

W tym przypadku mamy do czynienia z rekordem – zarówno w skali obecnego, jak i poprzedniego roku. Dotychczas najbardziej obfitym we wnioski upadłościowe miesiącem był lipiec 2022 r., kiedy to do sądów trafiło ich 154.

W marcu 2022 r. złożono 123 wniosków, zatem mamy do czynienia ze wzrostem rok do roku o 47,9%.

Kolejny miesiąc 2023 r. i mamy do czynienia z kolejnym rekordem, jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych restrukturyzacji.

W omawianym okresie doszło do rozpoczęcia 404 postępowań restrukturyzacyjnych. To najwięcej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy (licząc od stycznia 2022 r.) i jednocześnie pierwszy raz, kiedy w jednym miesiącu rozpoczęto więcej niż 400 takich postępowań.

Tak duża liczba nowych postępowań jest wynikiem coraz powszechniejszego stosowania procedury, która nie wymaga dużej aktywności ze strony sądu. Chodzi o postępowanie o zatwierdzenie układu, które uzgadniają ze sobą władze firmy oraz jej wierzyciele, oczywiście przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

W 2022 r. postępowania o zatwierdzenie układu stanowiły 86% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.

Rekord nie padł natomiast w kwestii złożonych wniosków restrukturyzacyjnych.

W marcu 2023 r. ich liczba wyniosła 205, co oznacza spadek (o 10,4%) w porównaniu do najbardziej obfitego pod tym względem lutego tego samego roku. Wówczas złożono 230 takich wniosków.