circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 kwietnia 2023
Top_10_zadluzonych_firm_ktore_rozpoczely_restr.width-940_IO4oy4I

ZOBACZ TEŻ:

Najbardziej zadłużoną firmą, która rozpoczęła restrukturyzację w marcu 2023 r. jest Vistal Gdynia.

To przedsiębiorstwo działa na rynku od 31 lat i zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych i ich części. Firma brała udział m.in. w budowie Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Problemy Vistalu mogą wynikać z problemów z kontrahentami. W marcu gdyńska firma złożyła pozew przeciwko spółce Trakcja SA o zapłatę należności w wysokości ponad 7,2 miliona złotych. O sprawie informował serwis Bankier.pl.

Zobowiązania przedsiębiorstwa wynoszą 92,7 milionów złotych.

Drugie miejsce należy do producenta mebli biurowych i sklepowych ze Szczytna w województwie warmińsko-mazurskim – firmy FM Bravo.

FM Bravo od dłuższego czasu zmaga się z problemami, których skutkiem było złożenie w lutym tego roku wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

O niezbyt dobrej sytuacji firmy lokalne media pisały już kilka miesięcy temu. Na początku listopada w serwisie tygodnikszczytno.pl ukazał się artykuł informujący o obawach pracowników przed zwolnieniami i skróceniu czasu pracy firmy do czterech dni w tygodniu.

Cytowana wówczas przez serwis Karolina Fisahn (kierownik działu kadr i płac w FM Bravo) tak wypowiedziała się na temat sytuacji w firmie:

Firma nie planuje zwolnień pracowników ani likwidacji zakładu w Szczytnie. FM Bravo Sp. z o.o. dostosowuje swoje działania do ogólnej sytuacji w branży meblowej oraz ogólnej sytuacji w kraju i na świecie. Ograniczenie czasu pracy obowiązuje do końca października.

Zadłużenie firmy wynosi 72,1 milionów złotych.

Na trzecim miejscu znalazła się Ro. SA-Hale sp. z o.o., działająca w branży budowlanej.

W firmie, która może się pochwalić osiemnastoletnim stażem na rynku, od dłuższego czasu nie działo się najlepiej. W 2019 dziennikarze radomskiego wydania „Wyborczej” (bo spółka ma siedzibę właśnie w tym mieście) informowali o akcie oskarżenia skierowanym przeciwko dwóm członkom zarządu firmy:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu oskarżyła ich o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie zarządu firmy posłużyli się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez dwie warszawskie firmy i ujęli w zapisach ksiąg rachunkowych te faktury, czym zawyżyli koszty na kwotę 7 mln zł.

Zadłużenie Ro. SA-Hale sp. z o.o. wynosi 40,8 milionów złotych.

Na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w marcu 2023 r. znalazło się Expondo Polska sp. z o.o.

To firma z Zielonej Góry, która działa na rynku od 11 lat. Zajmuje się sprzedażą hurtową różnych maszyn i urządzeń, a w jej ofercie znajdują się między innymi akcesoria do gastronomii, elementy wyposażenia warsztatów samochodowych oraz sprzęty wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma pomóc spółce, która w ostatnim sprawozdaniu finansowym wykazała zobowiązania wynoszące 159,2 milionów złotych.

Drugie miejsce w zestawieniu należy do Centrum Obsługi Biznesu. Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność hotelową.

Firma ma całkiem długi, bo aż dwudziestopięcioletni staż na rynku. Do złożenia wniosku o restrukturyzację zmusiła firmę jej sytuacja finansowa, a konkretnie zadłużenie. To bowiem wynosi 84,6 milionów złotych.

Na trzecie miejsce trafiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada". Nazwa firmy mówi wszystko w kwestii prowadzonej przez nią działalności.

Problemy finansowe przedsiębiorstwa z Ostrołęki mogą wynikać z niedawnego sporu pomiędzy Ostradą a powiatem ciechanowskim. Jak informował serwis eostroleka.pl:

Znana ostrołęcka firma Ostrada procesowała się z powiatem ciechanowskim przed łódzkim sądem. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zapadł wyrok korzystny dla firmy, zasądzający kwotę ponad 1,9 mln zł plus odsetki dla przedsiębiorstwa z Ostrołęki. Orzeczenie jest nieprawomocne.
W pozwie z 16 września 2020 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych „Ostrada” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zażądała od Powiatu Ciechanowskiego zapłaty kwoty 1.916.926,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. Pozew miał związek z umową zawartą w dniu 29 marca 2018 roku, w ramach której firma Ostrada miała wykonać roboty budowlane, wynikające z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00”.

Zasądzona na rzecz Ostrady kwota nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów firmy, która jest winna wierzycielom 67 milionów złotych.

O komentarz na temat marcowych restrukturyzacji poprosiliśmy eksperta. Jest nim Mateusz Jabłoński – doradca restrukturyzacyjny, Partner w Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z.o.o.

Mateusz Jabłoński
Doradca restrukturyzacyjny, Partner
Jabłoński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna

Jak wynika z zaprezentowanego zestawienia firm, które uplasowały się najwyżej na niechlubnej liście najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które rozpoczęły proces restrukturyzacji w marcu 2023 r., kryzys finansowy dotyka podmioty działające w bardzo wielu branżach.

Wynika z tego niezbicie, że czynnikami, które w znacznej mierze przysporzyły się do pogorszenia sytuacji finansowej, a być może pogrążenia już i tak słabych finansów spółki, były czynniki rynkowe.

Wracamy tutaj do czynników, które najczęściej pojawiają się w treści wypowiedzi ekonomistów komentujących obecną sytuację rynkową takich jak wzrost stóp procentowych i inflacja (oba czynniki będące głównie konsekwencją pandemii koronawirusa i wojny na Ukrainie).

Jak widać z zestawienia, wśród najbardziej zadłużonych firm znaleźli się przedstawiciele branż budowlanych i konstrukcyjnych a także branży hotelarskiej. Najistotniejszym czynnikiem rynkowym, który dotknął te podmioty mógł więc być prawdopodobnie drastyczny wzrost kosztów energii oraz surowców.

Jak widać, autor artykułu ujawnił również inne czynniki mające wpływ na saldo zadłużenia wspomnianych podmiotów, a są to – przykładowo – problemy z kontrahentami. Jest to przyczyna, którą bardzo często spotykamy w praktyce naszej kancelarii. Już nieuczciwa (lub po prostu wynikająca z jego problemów finansowych) postawa jednego kontrahenta i brak płatności za zlecenie warte nierzadko kilka milionów złotych, przy dużych skalach działalności firm, potrafi pociągnąć za sobą niebagatelne konsekwencje w postaci spadku płynności przedsiębiorstwa.

Zjawisko to często łagodzone jest zaciąganiem zobowiązań, co jednak w dłuższej perspektywie najczęściej prowadzi do kumulacji zadłużenia przy braku oczekiwanego skutku działań zaradczych.

W ostatnich miesiącach najczęściej obserwujemy, iż przyczyny pogorszenia się sytuacji przedsiębiorstw, które skłaniają je do skorzystania z dobrodziejstwa przepisów o restrukturyzacji można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są najczęściej czynniki rynkowe, drugą – czynniki z mikrootoczenia spółki lub czynniki wewnętrzne.

Powyższe zestawienia opracowaliśmy na podstawie danych pochodzących z ogłoszeń opublikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wartości zobowiązań długoterminowych poszczególnych przedsiębiorstw ujawnionych w najnowszych dostępnych sprawozdaniach finansowych dostępnych w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualna wartość zobowiązań podmiotów uwzględnionych w zestawieniach może się różnić od podanych kwot.