Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Upadłości i restrukturyzacje w II kwartale 2022 r. (MSiG, KRZ)

Kwiecień, maj i czerwiec 2022 roku przyniosły wzrost postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych względem poprzednich trzech miesięcy.

Upadłości i restrukturyzacje w II kwartale 2022 r. (MSiG, KRZ)

Postępowania upadłościowe w II kwartale 2022 roku

W II kwartale 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zarejestrowano w sumie 360 wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych przez przedsiębiorców, o 23 więcej niż w trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku.

Trend jest jednoznacznie rosnący.

Firmą o największej sumie zobowiązań (te wyniosły 448,355,000 złotych), która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w omawiany okresie, była działająca w sektorze telekomunikacyjnym spółka akcyjna Telepin. Na drugim miejscu tego zestawienia znalazła się z kolei spółka GO Sport, która prowadziła sieć sklepów z asortymentem sportowym. Sprawa tej firmy odbiła się głośnym echem w mediach, ponieważ jej upadłość była ściśle związana z sankcjami nałożonymi na Rosjan po agresji tego państwa na Ukrainie. Choć oficjalnie GO Sport należał do podmiotu zarejestrowanego na Singapurze, to właścicielami owej singapurskiej spółki byli obywatele Rosji. Na trzecim miejscu wnioskujących o upadłość znalazła się firma deweloperska Emilia Development.

W drugim kwartale było w sumie 114 ogłoszeń, rok wcześniej 101, czyli w roku bieżącym pojawiło się o 13 więcej postanowień o ogłoszeniu upadłości.

Najbardziej zadłużoną firmą, która ogłosiła upadłość w drugim kwartale 2022 roku okazała się być Pol-Mot Holding SA, działająca w branży motoryzacyjnej. Suma jej zobowiązań wyniosła 501,124,000 złotych. Na drugim miejscu tego zestawienia znalazł się Open Finance SA – w tym przypadku suma zadłużenia była o ponad połowę niższa, bo wyniosła 205,734,000 złotych. Trzecia pozycja to Stk SA z zobowiązaniami wynoszącymi 123,918,916 złotych.

Najwięcej postępowań upadłościowych otworzył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – 7 spraw w KRZ i 23 w MSIG. Łącznie było to 30 spraw. Drugie miejsce z liczbą 14 spraw w MSIG przypadło Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Następny kolejno był Sąd Rejonowy w Gdańsku z 10 sprawami otwartymi w MSIG.

Postępowania restrukturyzacyjne w II kwartale 2022 roku

W sumie wniosków restrukturyzacyjnych było 194, o 126 więcej niż w pierwszym kwartale.

W kwietniu, maju i czerwcu udało się rozpocząć w sumie 512 postępowań restrukturyzacyjnych, tylko o 26 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najbardziej zadłużoną firmą, która w drugim kwartale 2022 roku złożyła wniosek o restrukturyzację, był wspomniany wcześniej Pol-Mot Holding SA z zadłużeniem wynoszącym ponad 500 milionów złotych. Pozostałe firmy z zestawienia nawet nie zbliżyły się do tej kwoty. Znajdujące się na drugim miejscu Szpitale Polskie SA były zadłużone na niespełna 80 milionów złotych, a Prodigo sp. z o.o. na ponad 51 milionów

Najwięcej spraw restrukturyzacyjnych otworzyły: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (58 KRZ, 5 MSIG ) – łącznie 63 sprawy. Na drugim miejscu znalazł się Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (54 KZ, 7 MSIG) z sumą 61 spraw.

Postępowania dotyczące upadłości konsumenckiej w II kwartale 2022 roku

W całym II kwartale 2022 r. w KRZ złożono w sumie 4900 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O 477 mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Sądy wydały w sumie 4269 postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckich. O 190 mniej spraw niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Najwięcej nowych spraw upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów otworzył Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, gdzie rozkład otworzonych spraw w KRZ i MSIG wyglądał następująco: 126 spraw w KRZ i 130 w MSIG, czyli w sumie otworzył 256 spraw. Drugie miejsce należy do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z liczbą 252 otwartych spraw.

Na trzecim miejscu był Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, który nie najlepiej sobie radzi z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. W tym rejestrze otworzył tylko 34 sprawy, a w MSIG już 210.