circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 października 2022
Upadlosci_i_restrukturyzacje_we_wrzesniu_2022_.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Miesięczna liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości firm, wrzesień 2022 r.

We wrześniu 2022 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 33 firm. To najwyższa wartość z ostatnich dwunastu miesięcy i odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy od maja. Wówczas doszło do 45 upadłości, a w kolejnych miesiącach było ich coraz mniej, by w sierpniu osiągnąć wartość 16. Trudno wskazać jednoznaczny powód nagłej zmiany sytuacji, ale systematyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym cen energii) zapewne nie jest tu bez znaczenia.

Miesięczna liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości firm, wrzesień 2022 r.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to we wrześniu 2022 r. do sądów wpłynęło ich 161. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie funkcjonował jeszcze, niestety, w analogicznym okresie w roku poprzednim, zatem niemożliwe jest w tym przypadku porównanie obecnego wyniku do tego z sierpnia 2021. Biorąc jednak pod uwagę okres od grudnia zeszłego roku, to wrześniowa liczba zgłoszonych wniosków ustępuje jedynie tej z lipca, kiedy to sądy przyjęły ich 174.

Miesięczna liczba postanowień o otwarciu restrukturyzacji firm, wrzesień 2022 r.

Jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych restrukturyzacji we wrześniu 2022 r., to tutaj mamy do czynienia z rekordem. W omawianym miesiącu sądy wydały 269 takie postanowienia. To druga najwyższa wartość, jeśli przyjrzymy się poprzednim 12 miesiącom – tylko o 1 mniej, niż w rekordowym jak dotąd listopadzie 2021 r.

Miesięczna liczba złożonych wniosków restrukturyzacyjnych firm, wrzesień 2022 r.

Począwszy od maja 2022 r., liczba wpływających do sądów wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji utrzymywała się na względnie podobnym poziomie (79 w maju, 81 w czerwcu, 86 w lipcu i 87 w sierpniu). Wrzesień 2022 r. przyniósł znaczny wzrost tej liczby, bo do sądów trafiło aż 120 takich wniosków.

Miesięczna liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckich, wrzesień 2022 r.

Wydana przez sądy liczba upadłości konsumenckich we wrześniu 2022 r. nie odbiega znacząco od tych, które można było zaobserwować w ostatnich dwunastu miesiącach. W omawianym okresie wyniosła ona 1523, a więc o kilkadziesiąt więcej, niż we wrześniu rok wcześniej.

Miesięczna liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wrzesień 2022 r.

Liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyniosła we wrześniu 2022 r. 1725. To więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie nie mieliśmy – odwrotnie niż w kategoriach omawianych wyżej – do czynienia z rekordem, który należy do marca 2022 r. Wówczas sądy przyjęły aż 2104 wniosków w tej sprawie.