circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 listopada 2022
Upadlosci_i_restrukturyzacje_w_pazdzierniku_20.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W październiku 2022 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 31 firm. W porównaniu do poprzedniego miesiąca mamy więc do czynienia ze sporym spadkiem, choć jeśli zestawimy te dane z analogicznym okresem roku poprzedniego, to dostrzeżemy duży, bo aż 85% wzrost tej liczby.

Dodajmy, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy tylko trzykrotnie (w maju, czerwcu i wrześniu 2022 roku) mieliśmy do czynienia z 52 (lub więcej) upadłościami firm w ciągu jednego miesiąca.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to w październiku 2022 r. do sądów wpłynęło ich 138. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie funkcjonował jeszcze, niestety, w analogicznym okresie w roku poprzednim, zatem niemożliwe jest w tym przypadku porównanie obecnego wyniku do tego z października 2021.

Wspomniana wartość nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus w porównaniu do sytuacji z poprzednich miesięcy. Jeśli jednak przyjrzymy się bezwzględnym liczbom, to dostrzeżemy, że tylko w trzech miesiącach bieżącego roku (styczeń, luty i kwiecień) do sądów trafiło mniej wniosków o ogłoszenie upadłości, niż w październiku.

Październik 2022 roku okazał się rekordowy pod względem otwartych restrukturyzacji firm na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Sądy wydały bowiem aż 284 takich decyzji – o 15 więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 142 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W żadnym z przedstawionych miesięcy, licząc od stycznia 2021 roku, nie mieliśmy do czynienia z tak dużą liczbą rozpoczętych restrukturyzacji firm, jak w omawianym październiku 2022 roku.

Liczba wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji rosła – choć w różnym tempie – od grudnia 2021 roku. We wrześniu 2022 roku mieliśmy do czynienia z rekordem, który utrzymywał się również w październiku, kiedy to liczba wniosków wyniosła tyle samo (120).

Niewiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o liczbę wydanych postanowień dotyczących upadłości konsumenckich. W październiku 2022 roku wydano ich 1601. To liczba zbliżona do wartości z okresu od maja 2022 roku, wyłączając sierpień – choć zapewne spadek w tym miesiącu wynika z okresu wakacyjnego, a co za tym idzie mniej intensywnej pracy sądów.

Jeśli przyjrzymy się analogicznemu okresowi w roku ubiegłym, to dostrzeżemy niewielki wzrost – o zaledwie 21 postanowień.

Dużych zmian w trendzie nie ma również w statystyce złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W październiku 2022 roku do sądów trafiło ich 1670 – o 55 mniej, niż miesiąc wcześniej.

To czwarty wynik w skali całego roku (więcej wniosków konsumenci złożyli we wspomnianym wrześniu, ale także w marcu i czerwcu), ale nie odbiega on znacząco od rocznej średniej.