circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 października 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_firm_wrzesien_202.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Po rekordowo niskiej w skali roku liczbie upadłości firm w sierpniu (było ich 24) doszło do zmiany sytuacji.

Upadłości we wrześniu było bowiem więcej, i to o aż 41%. W omawianym miesiącu polskie sądy wydały 34 decyzje dotyczące upadłości przedsiębiorstw.

To trzeci (ex aequo) wynik w tym roku. Tyle samo upadłości ogłoszono w lutym, a więcej było ich w styczniu oraz czerwcu – odpowiednio 41 i 38.

Z niemal odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości firmy.

Podczas gdy sierpień był pod tym względem rekordowy (234 wnioski), we wrześniu liczba ta uległa znacznemu zmniejszeniu.

W omawianym okresie do sądów trafiło 151 takich wniosków, co oznacza spadek z miesiąca na miesiąc o ponad 35%. Liczba ta nie odbiega znacząco od tej, którą mogliśmy zaobserwować w pozostałych miesiącach 2023 r.

Dużych odchyleń od rocznej średniej nie widać również w przypadku rozpoczynających się postępowań restrukturyzacyjnych.

We wrześniu 2023 r. sądy zdecydowały o nowych postępowaniach w 347 firmach.

Wynik ten oznacza, że mamy do czynienia z niewielkim wzrostem w porównaniu do poprzedniego miesiąca (12 spraw więcej, czyli +3,5%). Jeśli zaś porównamy ten okres z analogicznym w roku 2022 r., to dostrzeżemy wzrost o 81 postępowań, a więc o 30%.

Jeśli zaś chodzi o liczbę złożonych wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji, to ta wyniosła 288.

To rekord, jeśli weźmiemy pod uwagę okres od stycznia br. Do tej pory najbardziej obfitym we wnioski restrukturyzacyjne miesiącem 2023 r. był czerwiec (251).

288 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji we wrześniu oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca o 28,5%, a w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o aż 142%.