circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 września 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_sierpien_2023.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W żadnym z miesięcy 2023 r. nie doszło do tak małej liczby ogłoszeń upadłości firm, jak w sierpniu. Sądy w tym okresie ogłosiły upadłość 24 firm.

Należy jednak mieć na uwadze, że tak mała liczba jest w dużym stopniu pokłosiem specyfiki sezonu wakacyjnego, w którym sądy pracują mniej wydajnie.

Sytuacja jest analogiczna do tej z zeszłego roku. Wówczas również sierpień był najmniej obfitym w upadłości miesiącem w skali całego 2022 r. (16 decyzji).

Niepokojące wnioski płyną natomiast z informacji na temat liczby wniosków o ogłoszenie upadłości, które w sierpniu trafiły do sądów.

Liczba ta – 234 – okazała się bowiem rekordowa. I to nie tylko w skali roku bieżącego, ale również ubiegłego! Poprzedni rekord został pobity w marcu 2023 r. i wyniósł 180 wniosków. Oznacza to, że obecny wynik jest od niego wyższy o aż 30%.

Wzrost względem poprzedniego miesiąca wyniósł +50%, a względem analogicznego okresu w roku poprzednim o ponad 100%.

Aż tak dużych odchyleń od normy nie widać w temacie sierpniowych restrukturyzacji.

W sierpniu 2023 r. postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 335 firmach.

Oznacza to spadek względem poprzedniego miesiąca o 19,6% i wzrost w porównaniu do sierpnia zeszłego roku o 57,3%.

Jeśli zaś chodzi o liczbę złożonych wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji, to ta wyniosła 225.

Wynik też nie odbiega znacząco od tych, które mogliśmy zaobserwować w pozostałych miesiącach bieżącego roku. Najwięcej wniosków trafiło do sądów w czerwcu (250), a najmniej w styczniu (175).

225 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji w sierpniu 2023 r. oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca o 12,5%.