circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 kwietnia 2024
Upadlosci_restrukturyzacje_marzec_2024.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W marcu doszło do ogłoszenia upadłości 45 firm.

Oznacza to podtrzymanie wzrastającego trendu, który obserwujemy od grudnia ub. r. Wzrost w porównaniu do lutego wyniósł 12,5%, a względem analogicznego okresu rok wcześniej – aż 45,1%.

Wynik ten jest drugim najwyższym w okresie od początku 2023 r. Więcej upadłości w skali miesiąca ogłoszono jedynie w październiku ub.r. – wówcza było ich 52.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości firm, to tych w marcu złożono 136.

Wynik nie odbiega znacząco od średniej, jaką mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. 136 wniosków oznacza co prawda niewielki wzrost względem poprzedniego miesiąca (o 6,3%), ale w porównaniu do marca rok wcześniej widzimy spory spadek – wynosi on 24,4%.

Pewnym zaskoczeniem może być odwrócenie trendu wzrostowego, jeśli chodzi o rozpoczęte postępowania restrukturyzacyjne.

W marcu zapoczątkowanych zostało 386 nowych spraw tego typu. Oznacza to spadek w porównaniu do rekordowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy lutego o 4,2%. Wynik ten jest niższy również od tego z analogicznego okresu rok wcześniej – dokładnie o 1,5%.

Spadek można też zauważyć w liczbie złożonych wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji.

W omawianym okresie złożono bowiem 251 takich wniosków. To o 9,1% mniej, niż w poprzednim miesiącu, ale jednocześnie o 23% więcej, niż w marcu 2023 r.