circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 czerwca 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_firm__maj_2023_r_.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Maj okazał się najmniej obfitym miesiącem w tym roku, jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych upadłości firm.

Było ich bowiem 30. Oznacza to, że w maju ogłoszono o 3 upadłości mniej, niż w kwietniu i o 1 mniej niż w marcu, który w tym roku był dotąd najmniej licznym pod tym względem miesiącem w 2023 r.

Warto przy tym zaznaczyć, że analogiczny okres roku poprzedniego był zgoła inny, bo w maju 2022 r. ogłoszono aż 45 upadłości. Oznacza to, że rok do roku doszło do spadku o 33,3%.

Najwięcej upadłości (po 3) ogłosiły firmy z dwóch podklas PKD:

  • 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • 49.41.Z – transport drogowy towarów.

W maju 2023 r. do sądów trafiło 141 wniosków o ogłoszenie upadłości firm.

Oznacza to niewielki wzrost względem kwietnia (o 3 wnioski więcej).

Liczba ta nie odbiega znacząco od średniej liczby wniosków składanych w kolejnych miesiącach tego roku. Wyjątkiem od tej reguły był marzec, kiedy to do sądów trafiło 145 wniosków o upadłość.

W porównaniu do maja 2022 r. obserwujemy wzrost o 13,7%.

Najwięcej wniosków o upadłość (po 6) złożyły firmy z czterech podklas PKD:

  • 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 49.41.Z – transport drogowy towarów,
  • 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

W maju 2023 r. procesy restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 394 przedsiębiorstwach.

Nie jest to co prawda rekord w bieżącym roku (ten należy do marca, kiedy to 404 firmy rozpoczęły restrukturyzację), ale zdecydowany wzrost zarówno względem kwietnia 2023 r. (320 postępowań, +23,1%), jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego (144 postępowania, +173,6%).

Najwięcej restrukturyzacji (39) rozpoczęły firmy z podklasy PKD oznaczonej jako 49.41.Z, czyli skupiające przedsiębiorstwa zajmujące się transportem drogowym towarów.

W całym 2023 r. procesy restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 181 firmach transportowych. To niemal dwukrotnie więcej, niż w kolejnej w tym rankingu podklasie PKD (01.50.Z, firmy zajmujące się uprawą rolną i hodowlą zwierząt, 64 restrukturyzacje).

Począwszy od marca tego roku obserwujemy niewielki, ale stały wzrost liczby wniosków do sądów o rozpoczęcie restrukturyzacji.

W maju 2023 r. trend ten się utrzymał. W omawianym miesiącu starania o restrukturyzację rozpoczęło 228 firm. To o 8 więcej niż w kwietniu (wzrost o 3,64%).

To wynik bliski rekordowi z lutego tego roku (230 wniosków) i jednocześnie wyższy (o 192,3%) od tego z analogicznego okresu z roku poprzedniego.

Jeśli zaś chodzi o najliczniej starające się o restrukturyzację firmy, to tu również przodują przedsiębiorstwa z branży transportowej. Wniosek w tej sprawie złożyło w maju 30 z nich.