circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 czerwca 2023
10_najbardziej_zadluzonych_firm_ktore_oglosily.width-940_wrJiIzG

ZOBACZ TEŻ:

Firmą z największym zadłużeniem, która ogłosiła upadłość w maju, okazała się być Armada Development.

Ta spółka akcyjna z siedzibą w Bytomiu działa na rynku od 20 lat i zajmuje się w głównej mierze wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

O kłopotach Armada Development można było przeczytać już kilka miesięcy temu. Bytomska spółka była odpowiedzialna za wykonanie prac konserwacyjnych przy wieży szybu „Krystyna”, pozostałej po po dawnej KWK Szombierki w Bytomiu.

Serwis branżowy nettg.pl informował w październiku 2022 r. o nałożeniu grzywny na spółkę przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

„Wobec niewykonania prac określonych w punktach od 1 do 3 decyzji nakazowej nr K/1322/2021 tutejszy organ ochrony zabytków skierował do spółki Armada Development S.A. z siedzibą w Bytomiu upomnienie wzywające do wykonania określonego obowiązku w terminie 7 dni od daty odebrania korespondencji oraz uiszczenia kosztów upomnienia.
W odpowiedzi na otrzymane upomnienie w dniu 9 września 2022 r. prokurent spółki poinformowała, że obecnie trwają przy zabytku prace objęte pozwoleniem nr K/528/2022 z dnia 20 maja 2022 r., a ich zakończenie planowane jest na dzień 31 października 2022 r. W związku z powyższym wniosła o wyznaczenie nowego terminu wykonania pozostałych prac na dzień 31.12.2023 r. Wobec niewykonania zaleceń ww. zakresie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach postanowieniem z dnia 22.09.2022 nałożył na Spółkę grzywnę celem przymuszenia wysokości 5000 zł.
- poinformował nas [serwis nettg.pl] Mirosław Rymer, doradca prawny i rzecznik prasowy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Armada Development SA w ostatnim sprawozdaniu finansowym wykazała zadłużenie w wysokości 36,2 mln zł.

Na drugim miejscu zestawienia znalazła się firma "Jm-Tronic" SA w upadłości.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie może się pochwalić dość długim, bo wynoszącym 28 lat, stażem rynkowym. Jm-Tronic działa w branży produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

Firma ogłasza upadłość z zadłużeniem wynoszącym łącznie 30,6 mln zł.

Na trzecim miejscu najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w maju 2023 r. znalazło się Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług "Stanpol" sp. z o.o.

Firma z siedzibą w Kole w województwie wielkopolskim od 20 lat działa w branży hotelowej. Jej zobowiązania wykazane w ostatnim sprawozdaniu finansowym wyniosły 15,4 mln zł.

Na czele rankingu najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w maju 2023 r., znalazła się E003B7.

To spółka zależna od dużo bardziej znanej Rafako, która została powołana w konkretnym celu – budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

Firma w lutym 2023 r. złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, a teraz rozpoczęła starania o ogłoszenie upadłości. Suma jej zobowiązań wynosi 167,3 mln zł.

Drugie miejsce w zestawieniu należy do Genesis Bluebird sp. z o.o.. Spółka z siedzibą w Gdańsku zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem, a konkretniej – tworzeniem aplikacji i jest częścią grupy Genesis Global.

Firma składa wniosek o upadłość po zaledwie czterech latach funkcjonowania w naszym kraju i z zadłużeniem wynoszącym 63,4 mln zł. Genesis robi to już drugi raz w tym roku – pierwszy wniosek trafił do sądu w styczniu.

Na trzecie miejsce rankingu trafiła firma Inspiration Point.

Ta spółka akcyjna o dość długim rynkowym stażu (23 lata) działa w branży budowlanej, a konkretnie zajmuje się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Zadłużenie warszawskiego przedsiębiorstwa wynosi 54,2 mln zł.

Powyższe zestawienia opracowaliśmy na podstawie danych pochodzących z ogłoszeń opublikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wartości zobowiązań długoterminowych poszczególnych przedsiębiorstw ujawnionych w najnowszych dostępnych sprawozdaniach finansowych dostępnych w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualna wartość zobowiązań podmiotów uwzględnionych w zestawieniach może się różnić od podanych kwot.