circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 marca 2024
Upadlosci_restrukturyzacje_Luty_2024.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W lutym 2024 r. doszło do ogłoszenia upadłości 40 firm.

Wynik ten oznacza wzrost zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca (10 decyzji więcej, a więc o 33,3%), jak i do lutego 2023 r. (o 11,1%).

40 upadłości w miesiącu jest jednym z wyższych wyników, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Więcej było ich jedynie w styczniu i październiku 2023 r. – odpowiednio 41 i 52.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to tych w lutym złożono 127.

To wynik niższy zarówno względem stycznia (o 7,9%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (również o 4,5%).

Wynik 127 wniosków nie odbiega znacząco od średniej, którą mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy.

W lutym postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 418 firmach. Oznacza to, że trend coraz większej liczby restrukturyzacji przybiera na sile.

Ten wynik oznacza wzrost względem stycznia o 16,4%. Jeśli zaś porównamy luty 2024 r. z lutym 2023 r., to dostrzeżemy o 15,4% postępowań więcej.

Należy dodać, że 418 nowych postępowań restrukturyzacyjnych w lutym jest rekordowym wynikiem, biorąc pod uwagę okres od początku 2023 r.

Patrząc na liczbę złożonych wniosków o restrukturyzację w lutym możemy wysnuć wniosek, że popularność tej procedury bynajmniej nie słabnie. Ba, wręcz przybiera na sile.

W omawianym okresie do sądów trafiło 278 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji.

Oznacza to wzrost w porównaniu do stycznia o 1%, a względem lutego 2023 r. o 21,4%.

O komentarz na temat lutowych statystyk upadłości i restrukturyzacji poprosiliśmy Łukasza Frączka – kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego z PF Restrukturyzacje:

Łukasz Frączek
Adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
PF Restrukturyzacje

Ostatnie dane dotyczące liczby otwartych restrukturyzacji oraz ogłoszonych upadłości w 2024 r. mogą „na pierwszy rzut oka” zaskakiwać. Spadająca inflacja, nowy rząd, wzrastający popyt na nieruchomości - można powiedzieć ogólnie rosnący dobrobyt. Tymczasem, widoczny w raporcie MGBI wzrostowy trend problemów polskich firm wskazuje na coś wyraźnie przeciwnego. Wydaje się że rosnąca liczba obwieszczeń w KRZ jest wynikiem kilku elementów:

• po pierwsze świadomość dłużników - coraz więcej osób zna instytucje prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i przestała się ich po porostu bać; w funkcjonowaniu przedsiębiorstw występują wzloty i upadki, a w przypadku tych ostatnich rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzi „insolwencyjnych" - po wspomnianych wzrostach widać, jakie na rynku jest zapotrzebowanie na rzeczone narzędzia i jak pozostawały niedoceniane w latach ubiegłych;
• po drugie dostępność - postępowanie o zatwierdzenie układu i związane z nim stosunkowo niewielkie koszty, powodują znaczące zwiększenie wykorzystania narzędzi restrukturyzacyjnych przez szerokie grono małych i mikroprzedsiębiorców;
• po trzecie - rzeczywisty stan finansów - mimo malejącej inflacji stopy procentowe pozostają niezmiennie na wysokim poziomie.
Wpływa to w sposób oczywisty na wysokość spłacanych zobowiązań bankowych, pożyczkowych czy kredytowych, co z kolei wpływa na bieżącą działalność wielu podmiotów. Wystarczy spojrzeć jak kształtuje się w związku z tym wysokość odsetek ustawowych:

• Stawka odsetek ustawowych – 9,25 % w stosunku rocznym,
• Maksymalna stawka odsetek ustawowych – 18,5 % w stosunku rocznym,
• Stawka odsetek za opóźnienie – 11,25 % w stosunku rocznym,
• Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie – 22,5 % w stosunku rocznym,
• Za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – 15,75% w stosunku rocznym.

oraz dodać do tego powszechny problem z regulowaniem zobowiązań w terminach. Przy coraz powszechniejszym żądaniu wszem i wobec odsetek nawet przy najdrobniejszym opóźnieniu płatniczym wysokie stopy procentowe mogą powodować istotne zwiększenie zadłużenia.

Przedsiębiorca, który musi uregulować wysokie odsetki za opóźnienie wobec dostawców usług, banków czy firm leasingowych z uwagi na przykład na zator płatniczy dużego kontrahenta i brak bieżącego wpływu środków, wykorzystuje możliwość uzyskania nowych warunków spłaty zobowiązań w wyniku zawarcia układu.

To system naczyń połączonych, który w najbliższym czasie powinien znaleźć odzwierciedlenie we wzroście wskaźników prezentowanych w raportach MGBI.