circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 grudnia 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_firm_listopad_202.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Po rekordowo obfitym w decyzje o upadłościach firm październiku listopad okazał się o wiele spokojniejszym w tej kwestii miesiącem.

W tym okresie polskie sądy zdecydowały o upadłościach 39 firm.

I choć oznacza to spadek względem wspomnianego października o 25%, to nadal mamy do czynienia z trzecim wynikiem w tym roku. Więcej upadłości odnotowano (oprócz października) jeszcze jedynie w styczniu.

Wzrost w stosunku do listopada ub.r. wyniósł 18,1%.

W listopadzie do sądów trafiły 123 wnioski o ogłoszenie upadłości firm.

To powtórzenie wyniku z października. Przypomnijmy – 123 wnioski to najniższy miesięczny wynik w skali całego roku.

Oznacza to minimalny – bo o 1 wniosek – spadek w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W listopadzie nie utrzymał się trend zwiększających się z miesiąca na miesiąc liczby nowych restrukturyzacji, który obserwowaliśmy w okresie od sierpnia do października.

W omawianym miesiącu postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 349 firmach.

Wynik ten jest niższy od październikowego o 5,9%, ale wyższy od tego z listopada ub. r. o 19,9%.

Jeśli zaś chodzi o liczbę złożonych wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji, to ta wyniosła 235.

To wyraźny spadek w porównaniu do września i października, kiedy do sądów trafiło po 287 takich wniosków. Były to rekordowe wyniki w 2023 r.

235 wniosków w listopadzie oznacza wzrost względem analogicznego okresu rok wcześniej o 43,2%.