circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 grudnia 2023
top_10_zadluzonych_firm_w_polsce_ktore_oglosil.width-940_mNzuY3C

ZOBACZ TEŻ:

Najbardziej zadłużoną firmą, która ogłosiła upadłość w listopadzie, jest Carocelle SA.

Głównym obszarem działalności tej warszawskiej spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Firma działała również jako hurtownia farmaceutyczna.

Carocelle SA działała na rynku od 10 lat, a łączna suma jej zobowiązań wykazana w ostatnim sprawozdaniu finansowym wyniosła 45,2 mln zł.

Drugie miejsce w zestawieniu należy do Kuźni Łabędy SA.

Firma z siedzibą w Gliwicach zajmuje się obróbką metali, a konkretnie – jak możemy przeczytać na jej stronie internetowej – produkcją „wysokiej jakości odkuwek matrycowych oraz swobodnie kutych”.

Co istotne, jest to firma o dużym znaczeniu strategicznym dla polskiej armii. To właśnie w Kuźni Łabędy powstawały odkuwki na potrzeby polskiego sektora zbrojeniowego, wykorzystywane w czołgach. I choć upadłość Kuźni Łabędy nie oznacza upadku zakładu Bumar Łabędy (w którego skład wchodzi Kuźnia), to z pewnością nie jest to dobra wiadomość.

Zadłużenie działającej od 4 lat w obecnej formie Kuźni Łabędy wynosi 36,3 mln zł.

Na trzeciej pozycji w zestawieniu uplasował się Elsen 2.

Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie działa na naszym rynku od 5 lat. Zajmuje się wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń budowlanych.

Co ciekawe, we wrześniu 2022 r. upadłość ogłosiła firma Elsen SA zarejestrowana pod tym samym adresem, co Elsen 2. Firma ta zajmowała się zaopatrywaniem w wodę, ciepło i prąd do ponad 150 odbiorców – głównie do firm na poprzemysłowych terenach po Hucie Częstochowa.

Zadłużenie Elsen 2 wynosi 24,9 mln zł.

Na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zadłużonych firm, które w listopadzie złożyły wniosek o upadłość, znalazł się Neonet SA.

Sprawa popularnej sieci elektromarketów odbiła się głośnym echem nie tylko w mediach branżowych. Kolejne serwisy prześcigały się w wiadomościach na temat rychłego upadku spółki, na co zareagowała ona oświadczeniem. Czytamy w nim:

Zarząd spółki Neonet S.A. zdecydowanie podkreśla, że złożona w dniu 27 listopada 2023 r. sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 r. Zarząd spółki Neonet S.A. jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności.
Zarząd spółki Neonet S.A. informuje także, iż w dniu 28 listopada 2023 r., złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli spółki, zarząd Neonet S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków.

Neonet podkreśla, że celem spółki jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, co ma uchronić firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Firma działa na rynku od 29 lat, a jej zadłużenie wynosi 671,7 mln zł.

Drugie miejsce w listopadowym rankingu należy do Zakładów Chemicznych Baltchem w Szczecinie.

Głównym przedmiotem działalności Baltchemu jest przeładunek towarów w szczecińskim porcie.

Co istotne, firma ta miała zostać objęta ochroną jako ważna dla bezpieczeństwa państwa, o czym informował w marcu br. „Kurier szczeciński”:

– Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podano. – Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa. W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań pozalegislacyjnych.
Wcześniej we wspomnianym wykazie podmiotów podlegających ochronie znalazły się: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, PKP Energetyka, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko, a w grudniu ub. roku dołączyły Rafineria Gdańska i Unimot.

Suma zobowiązań Baltchemu wynosi 78,1 mln zł.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazły się Zakłady Porcelany Stołowej Karolina sp. z o.o. Firma w obecnej formie działa na rynku od 28 lat, ale tradycja wytwarzania wyrobów porcelanowych w Jaworzynie Śląskiej jest zdecydowanie dłuższa i liczy 160 lat.

W styczniu 2022 roku „Karolina” została przejęta przez HM Investment Sp. z o.o. – właściciela marki Gerlach, znanej z produkcji sztućców. Efektem tej transakcji miała być „spodziewana synergia działań i efektów dla obu spółek”.

Suma zobowiązań spółki z Jaworzyny Śląskiej wynosi ponad 36,9 mln zł.

Powyższe zestawienia opracowaliśmy na podstawie danych pochodzących z ogłoszeń opublikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wartości zobowiązań długoterminowych poszczególnych przedsiębiorstw ujawnionych w najnowszych dostępnych sprawozdaniach finansowych dostępnych w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualna wartość zobowiązań podmiotów uwzględnionych w zestawieniach może się różnić od podanych kwot.