circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 lipca 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_firm_czerwiec_202.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Czerwiec okazał się drugim najbardziej obfitym miesiącem tego roku, jeśli chodzi o liczbę upadłości firm.

Ogłoszono ich 38. Więcej (41) było ich jedynie w styczniu.

Oznacza to wzrost zarówno względem poprzedniego miesiąca (o 26,6%), jak i analogicznego okresu roku poprzedniego (o 46,1%).

W czerwcu 2023 r. do sądów trafiło 141 wniosków o ogłoszenie upadłości firm.

Oznacza to symboliczny wzrost (o 1) względem maja.

Liczba ta nie odbiega znacząco od średniej liczby wniosków składanych w kolejnych miesiącach tego roku. Wyjątkiem od tej reguły był marzec, kiedy to do sądów trafiło 180 wniosków o upadłość.

Wzrost w porównaniu do czerwca rok wcześniej również nie jest zbyt duży (o 8,46%).

W czerwcu 2023 r. nie doszło do rekordu, jeśli chodzi o miesięczną liczbę rozpoczętych restrukturyzacji, ale dużo do jego pobicia nie zabrakło.

W omawianym okresie postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 393 firmach. To trzeci wynik w tym roku po marcu (404 postępowania) oraz maju (394).

Taki wynik świadczy o utrzymaniu tegorocznego trendu, ale oznacza przy tym bardzo duży wzrost w porównaniu rok do roku. W czerwcu 2022 r. restrukturyzacje rozpoczęły się bowiem w 211 firmach.

Jeśli zaś chodzi o liczbę złożonych wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji, to tu już mamy do czynienia z rekordem w skali roku.

W czerwcu 2023 r. do sądów trafiło 251 wniosków w tej sprawie. Oznacza to utrzymanie trendu, który obserwujemy od marca, czyli stałego wzrostu liczby wniosków z miesiąca na miesiąc.

Powyższy wynik oznacza rzecz jasna wzrost w porównaniu do maja (o 11,1%), jak i analogicznego okresu w roku poprzednim (o aż 213%!).