ZOBACZ TEŻ:

Polskie sądy w listopadzie 2022 r. wydały 57 decyzji o upadłościach firm. Jeśli porównamy te dane z poprzednim miesiącem, to mamy do czynienia z niewielkim wzrostem (wówczas takich decyzji było 51). Wzrost dostrzeżemy również wówczas, gdy przyjrzymy się analogicznemu okresowi w roku 2021 – wtedy sądy zdecydowały o upadłościach 35 przedsiębiorstw.

W porównaniu rok do roku widzimy wzrost liczby upadłości o 63%.

Do większej liczby upadłości firm w skali miesiąca doszło w 2022 r. zaledwie dwa razy – w maju (63) oraz rekordowym wrześniu (73).

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to w listopadzie 2022 r. do sądów wpłynęło ich 156. Nie jesteśmy w stanie porównać tej liczby z listopadem 2021 r. (Krajowy Rejestr Zadłużonych wystartował miesiąc później).

Gdy przyjrzymy się wynikowi z poprzedniego miesiąca, to dostrzeżemy identyczną prawidłowość, jak w przypadku decyzji o ogłoszeniach upadłości. W listopadzie było ich o 9 więcej niż w październiku, a więc i tu nastąpił niewielki wzrost.

Listopad okazał się rekordowym w skali roku miesiącem, jeśli chodzi o liczbę otwartych restrukturyzacji. Sądy wydały aż 299 takich decyzji – o 12 więcej, niż w „najlepszym” pod tym względem październiku.

Warto zaznaczyć, że obecna sytuacja jest analogiczna do tej sprzed roku. Wówczas liczba takich decyzji była co prawda mniejsza niż obecnie (o około 10%), ale listopad również był rekordowym miesiącem pod tym względem.

Liczba wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji rosła sukcesywnie (choć w różnym tempie) od stycznia 2022 r. W październiku zaobserwowaliśmy wyhamowanie tego trendu – był to jedyny miesiąc, w którym takich wniosków wpłynęło do sądów mniej, niż w miesiącu poprzedzającym.

W listopadzie liczba wniosków restrukturyzacyjnych ponownie wzrosła. Ba, osiągnęła poziom najwyższy w całym roku – mówimy bowiem o 168 wnioskach, podczas gdy rekordowy jak dotąd miesiąc (wrzesień) przyniósł ich 122.

Rekordów nie znajdziemy z kolei w zestawieniu upadłości konsumenckich za listopad 2022 r. Liczba postanowień w tej sprawie utrzymała się na w miarę równym poziomie – sądy wydały ich 1571 (o 27 mniej niż w październiku 2022 r.).

To podobna liczba do tej, którą mogliśmy zaobserwować w analogicznym okresie roku 2021 – wówczas ogłoszono 1541 upadłości konsumenckich.

Jeśli chodzi o złożone wnioski o upadłość konsumencką, to tu również nie ma radykalnych zmian, ale można dostrzec oznaki spadającego trendu. W listopadzie 2022 r. do sądów trafiło ich 1575 – o 128 mniej, niż w październiku i o 148 mniej, niż we wrześniu. Wynik ten nie odbiega znacząco od rocznej średniej.