circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
10 marca 2023
top_30_zadluzonych_firm_w_polsce_ktore_rozpocz.width-940

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie publikacji pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023” wydanej przez MGBI w lutym 2023 r.

Zainteresowanie procedurą restrukturyzacji stopniowo zwiększało się na przestrzeni ostatnich lat.

O ile w 2018 r. zdecydowało się na nią 435 firm, o tyle w 2021 r. było ich już 1 848, a w 2022 r. 2 290. Oznacza to wzrost o niemal 24% na przestrzeni jednego roku.

Zwiększenie zainteresowania postępowaniami restrukturyzacyjnymi wynika przede wszystkim z popularności najprostszego do zastosowania wariantu tej procedury, czyli postępowania o zatwierdzenie układu. Przedsiębiorcy mogą z niego korzystać od 1 grudnia 2021 r.

W 2022 r. takie postępowania stanowiły 86% wszystkich rozpoczętych restrukturyzacji. Wynika to z faktu, że rola sądu w tym rodzaju procedury jest marginalna, a kluczowe jest porozumienie władz firmy z wierzycielami przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego.

Tak na temat popularności tej procedury (na potrzeby naszej publikacji „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023”) wypowiedział się Adam Kaczor – Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny z Kancelarii Restrukturyzacyjnej K|P|R:

Adam Kaczor
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny
Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR

Rok 2022 był okresem kontynuacji efektów związanych z pandemią, zmian podatkowych, wzrostu cen energii oraz dodatkowego czynnika, jakim jest wojna na Ukrainie. Wszystko to spowodowało zwiększenie skali niewypłacalności tak przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych.

Wierzyciele to z roku na rok zwiększająca się grupa, która dowiaduje się o postępowaniach restrukturyzacyjnych. Jako ich uczestnicy zwiększają szanse na odzyskanie swoich należności, a świadomość społeczna tym samym także wzrasta. To widać choćby po ilości głosów oddanych za układami.

Dla samych dłużników rok 2022 jawił się raczej pod kątem chęci wyjścia z długów poprzez restrukturyzację. Zmniejszyła się tym samym ilość zamykanych jednoosobowych działalności w celu przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Najbardziej zadłużoną firmą, która rozpoczęła restrukturyzację w 2022 r. (a konkretnie – w listopadzie) była Idea Money. To działająca od 15 lat warszawska instytucja finansowa zajmująca się faktoringiem. Suma zobowiązań Idea Money w ostatnim dostępnym sprawozdaniu finansowym wyniosła ponad 600 mln zł.

Na drugie miejsce zestawienia trafiła firma Mróz SA. To przedsiębiorstwo z branży spożywczej, w skład którego wchodzi kilka innych spółek, a każda z nich odpowiada za nieco inny rodzaj działalności.

Największe zadłużenie z nich ma Mróz SA (311,9 mln zł), natomiast zadłużenie wszystkich firm z tej grupy wynosi aż 444,9 mln zł. W pierwszej trzydziestce (oprócz wspomnianej spółki) znalazły się jeszcze Rzeźnia - Mróz sp. z o.o. (z zadłużeniem wynoszącym 66,4 milionów złotych) oraz Frost&Meat by Mróz sp. z o.o. (39,2 milionów długów).

Trzecie miejsce należy do firmy Loanme zajmującej się udzielaniem pożyczek. W tym przypadku suma zobowiązań wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym przekroczyła 245 mln zł.

Spośród firm, które znalazły się w omawianym rankingu, uwagę zwraca przedsiębiorstwo, które znalazło się na pozycji 15. Chodzi o dobrze rozpoznawalną w naszym kraju markę odzieżową Top Secret. Firma w sierpniu 2022 r. złożyła wniosek o upadłość, ale wygląda na to, że z częścią problemów udało jej się uporać, bo dwa miesiące później rozpoczęło się w niej postępowanie restrukturyzacyjne.

Sklepy Top Secret nadal funkcjonują, choć zadłużenie firmy w momencie rozpoczęcia restrukturyzacji wynosiło 76,3 milionów złotych.

Łączne zadłużenie wszystkich 30 firm ujętych w powyższym zestawieniu wyniosło ponad 3,35 miliarda złotych.

Największą grupę w czołowej trzydziestce pod względem usytuowania stanowią firmy z województwa mazowieckiego – jest ich bowiem 9. Druga to przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego (6), a trzecią – z województw łódzkiego i śląskiego (po 3).