circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
3 stycznia 2024
Wiecej_upadlosci_jeszcze_wiecej_restrukturyzac.width-940

Upadłości przedsiębiorstw

Jak wynika z najnowszej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”, liczba ogłoszonych przez polskie firmy upadłości wyniosła 391.

Oznacza to odwrócenie trendu, który mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat.

W latach 2018-2019 liczba upadłości oscylowała wokół 600 rocznie. W 2020 r. nastąpił wyraźny spadek popularności tej procedury, który w kolejnych latach dalej się pogłębiał.

W 2023 r. roczna liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw po raz pierwszy od kilku lat była większa niż w roku poprzednim - zwiększyła się o 16%.

Z zebranych przez nas danych dość wyraźnie wynika, że ubiegły rok był przełomowy pod względem liczby rozpoczętych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

komentuje Michał Grzechowiak, analityk i współzałożyciel wywiadowni gospodarczej MGBI.

Po pierwsze, bardzo dynamicznie wzrosła liczba podmiotów, które zdecydowały się skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych.

Po drugie, widać już, że nie wszystkim firmom, które rozpoczęły restrukturyzację w poprzednich latach udało się odzyskać płynność finansową, co w konsekwencji zmusiło je do ogłoszenia upadłości. W 2023 r. po raz pierwszy pięciu lat liczba biznesowych bankrutów była wyższa niż przed rokiem.

Po trzecie, po spadku liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich w 2022 r., spowodowanym w dużej mierze problemami technicznymi przy wdrażaniu Krajowego Rejestru Zadłużonych, ubiegły rok przyniósł kolejny rekord - blisko 21 tys. otwartych postępowań.

Restrukturyzacje firm

W poprzednich latach mogliśmy zaobserwować rosnącą popularność postępowań restrukturyzacyjnych. Wynikała ona przede wszystkim z wprowadzenia do rodzimego porządku prawnego postępowania o zatwierdzenie układu, które ogranicza do minimum udział sądu.

Nie inaczej było w 2023 r. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych okazała się rekordowa i wyniosła aż 4 130. To o 88% więcej niż w roku poprzednim i niemal dziesięć razy więcej niż w 2019 r.

Branże zagrożone niewypłacalnością

Branżami, w których ogłoszono najwięcej upadłości w omawianym okresie, są przetwórstwo przemysłowe (93 postępowania), handel hurtowy i detaliczny (90 postępowania) oraz budownictwo (51).

Oznacza to, że powtórzyła się sytuacja z 2021 i 2022 r., kiedy to te same trzy branże (i to w identycznej kolejności) również znalazły się w czołówce najczęściej ogłaszających upadłość.

Trudną sytuację w wyżej wymienionych sektorach gospodarki potwierdza zestawienie sekcji PKD, w których najliczniej rozpoczynano postępowania restrukturyzacyjne.

Kolejność jest bardzo podobna, jak w przypadku upadłości – pierwsze miejsce należy do handlu (907 restrukturyzacji), drugie do przetwórstwa przemysłowego (598), a trzecie do budownictwa (590).

Najwięksi dłużnicy

Na pierwszym miejscu najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość w 2023 r., znalazła się firma o bardzo dużej rozpoznawalności. Mowa rzecz jasna o Getin Noble Banku. Upadłość jest efektem nieudanej, przymusowej restrukturyzacji banku, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 r.

Getin Noble Bank działał na rynku przez 15 lat, a suma jego zobowiązań wynosi 11,5 mld zł.

Drugie miejsce zajęła spółka jawna Kares Świętochowscy. To przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 21 lat. Zajmuje się produkcją karmy dla psów i kotów, m.in. pod markami Miko, Roxi i Gufi. W ostatnim sprawozdaniu finansowym firma wykazała zobowiązania sięgające 497,5 mln zł.

Trzecie miejsce należy do British Automotive Holding SA. Przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych (64.20.Z w PKD). Firma działa na naszym rynku 27 lat, a suma jej zobowiązań wynosi 140,5 mln zł.

Zdecydowanymi liderami pod względem wartości niespłaconych zobowiązań w gronie podmiotów poddanych restrukturyzacji są VB Leasing SA oraz VB Leasing SA Automotive S.K.A. Głównym obszarem działalności obu spółek jest finansowanie leasingiem inwestycji firm, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy finansują leasingi m.in. samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, specjalistycznych środków transportu, maszyn rolniczych i budowlanych oraz łodzi i jachtów motorowych.

VB Leasing SA oraz VB Leasing SA Automotive S.K.A. działają na rynku odpowiednio od 15 i 10 lat, a suma ich zobowiązań wynosi aż 8,1 i 1,9 mld zł.

Trzecie miejsce należy do Neonet SA. Znana sieć elektromarketów działa na rynku od 29 lat, a jej zadłużenie wynosi 671,7 mln zł

Upadłości konsumenckie

Wzrost względem roku poprzedniego można też zaobserwować w liczbie ogłoszonych upadłości konsumenckich.

Rok 2022 r. dawał nadzieję, że sytuacja polskich konsumentów się poprawiła. Wówczas po kilku latach sporych wzrostów z roku na rok nastąpił spadek rocznej liczby nowych upadłości konsumenckich.

Niestety w 2023 r. popularność tej procedury ponownie – i to znacznie! – wzrosła. W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie sądy zdecydowały o ogłoszeniu upadłości wobec 20 958 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o aż 41%. To jednocześnie pierwszy raz w historii, gdy przekroczona została bariera 20 tys. „osobistych bankructw” rocznie.

O raporcie

“Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024” to piąte wydanie cyklicznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI prezentującej informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

Pełna wersja raportu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej w styczniu 2024 r.