circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 stycznia 2024
Upadlosci_konsumenckie_iv_kwartal_2023.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich od początku 2023 r. nieznacznie, ale jednak zmniejszała się z kwartału na kwartał.

Sytuacja uległa zmianie w ostatnich trzech miesiącach 2023 r. Wówczas sądy wydały 5 418 decyzji w tej sprawie. To nie tylko odwrócenie trwającego przez większą część roku trendu, ale też najwyższy kwartalny wynik na przestrzeni całego 2023 r.

Wynik ten oznacza wzrost w porównaniu zarówno do III kwartału 2023 r. (o 6,7%), jak i względem analogicznego okresu rok wcześniej (o 20%).

Warto przy tym zaznaczyć, że w 2022 r. kwartalna liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich ani razu nie przekroczyła 5 000, a tylko raz była większa od 4 000. W roku bieżącym w każdym kwartale liczba decyzji była większa od 5 000.

W IV kwartale doszło do rekordu, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W okresie od początku października do końca grudnia było ich bowiem 6 105. Oznacza to podtrzymanie trendu rosnącego od początku br. i wzrost zarówno w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy (o niespełna 6%), jak i do IV kwartału 2022 r. (o 27,6%).

To jednocześnie pierwszy raz od początku 2022 r., gdy liczba złożonych kwartalnie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przekroczyła 6 000.