circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 stycznia 2024
Upadlosci_restrukturyzacje_iv_kwartal_2023.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W IV kwartale doszło do największej liczby ogłoszonych upadłości firm w porównaniu do pozostałych kwartałów 2023 r.

W październiku, listopadzie i grudniu polskie sądy zdecydowały o upadłościach 109 przedsiębiorstw.

Oznacza to wzrost zarówno w porównaniu do III kwartału (o 24 decyzje, czyli o 28,2%), jak i do analogicznego okresu w roku poprzednim (21 decyzji więcej, +23,8%).

Najbardziej zadłużoną firmą, która ogłosiła upadłość w IV kwartale 2023 r., jest BM Kobylin.

Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z miejscowości Zduny w województwie wielkopolskim działa na rynku od 17 lat, a jej głównym obszarem działalności jest chów i hodowla świń.

Firma od kilku lat borykała się z problemami finansowymi. Serwis krotoszyn.naszemiasto.pl już w kwietniu 2019 r. tak informował o sytuacji w BM Kobylin:

Do 26 marca br. spółka BM Kobylin miała spłacić wierzytelności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ok. 2,6 mln zł. Spłata to swego rodzaju test skuteczności planu ratowania spółki, który zaproponował Adam Pawluć, obecny zarządca przymusowy spółki. Brak tej spłaty oznacza również, że najprawdopodobniej nie zostanie zapłacona kolejna rata przeznaczona dla kilkuset wierzycieli mniejszościowych. To firmy i osoby prywatne, w tym najwięcej z regionu, gdzie zlokalizowana jest spółka ze Zdun.
Zarząd BM Kobylin twierdził już wiele miesięcy temu, że wspomniany plan jest absolutnie nierealny i zarządca sądowy przekonując do niego wierzycieli wprowadza ich w błąd. Z punktu widzenia prawa, brak marcowej spłaty, inaczej zwanej ratą układową, oznacza, że postępowanie restrukturyzacyjne powinno zostać umorzone, a układ z wierzycielami uchylony. Jeśli I rata nie została spłacona, to nierealna jest również spłata raty czerwcowej. Konieczna do tego byłaby zmiana układu z wierzycielami. W ramach II raty ponad 2 mln zł miała trafić na konta ponad 500 wierzycieli mniejszościowych. Wśród nich jest wiele firm i osób prywatnych z regionu, które współpracowały przez lata ze spółką ze Zdun.

Suma zobowiązań BM Kobylin wynosi 94,4 mln zł.

Drugie miejsce w zestawieniu należy do Genesis Bluebird sp. z o.o.. Spółka z siedzibą w Gdańsku zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem, a konkretniej – tworzeniem aplikacji i jest częścią grupy Genesis Global.

Firma ogłasza upadłość po zaledwie pięciu latach funkcjonowania na polskim rynku z zadłużeniem wynoszącym 63,4 mln zł.

Warto dodać, że Genesis Bluebird dwukrotnie składała w 2023 r. wniosek o ogłoszenie upadłości – w styczniu oraz maju.

Na trzeciej pozycji w zestawieniu uplasowała się Aco Siccadania.

Ta spółka akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu działa na rynku od 9 lat i zajmuje się obróbką metali oraz nakładaniem na nie powłok.

Firma ogłasza upadłość, wykazując zobowiązania w wysokości 59,4 mln zł.

Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości, to zupełnie inaczej niż w przypadku ogłoszonych decyzji w tej sprawie.

W IV kwartale 2023 r. do sądów trafiły 372 takie wnioski, co jest najniższym wynikiem spośród wszystkich kwartałów ub. r.

Oznacza to spadek w porównaniu do lipca, sierpnia i września o 30,8%. Jednocześnie zauważamy niewielki – bo zaledwie o 2 wnioski – wzrost względem IV kwartału 2022 r.

Na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zadłużonych firm, które w IV kwartale złożyły wniosek o upadłość, znalazł się Neonet SA.

Sprawa popularnej sieci elektromarketów odbiła się głośnym echem nie tylko w mediach branżowych. Kolejne serwisy prześcigały się w wiadomościach na temat rychłego upadku spółki, na co zareagowała ona oświadczeniem. Czytamy w nim:

Zarząd spółki Neonet S.A. zdecydowanie podkreśla, że złożona w dniu 27 listopada 2023 r. sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 r. Zarząd spółki Neonet S.A. jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności.
Zarząd spółki Neonet S.A. informuje także, iż w dniu 28 listopada 2023 r., złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli spółki, zarząd Neonet S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków.

Neonet podkreśla, że celem spółki jest przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, co ma uchronić firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Firma działa na rynku od 29 lat, a jej zadłużenie wynosi 671,7 mln zł.

Na drugim miejscu znalazła się firma Ecco Inwestycje.

Ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 11 lat, a jej głównym obszarem działalności jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

Suma zobowiązań firmy wykazana w ostatnim sprawozdaniu finansowym wynosi 142,8 mln zł.

Trzecie miejsce w rankingu należy do Zakładów Chemicznych Baltchem w Szczecinie.

Głównym przedmiotem działalności Baltchemu jest przeładunek towarów w szczecińskim porcie.

Co istotne, firma ta miała zostać objęta ochroną jako ważna dla bezpieczeństwa państwa, o czym informował w marcu br. „Kurier szczeciński”:

– Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podano. – Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa. W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań pozalegislacyjnych.

Wcześniej we wspomnianym wykazie podmiotów podlegających ochronie znalazły się: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, PKP Energetyka, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko, a w grudniu ub. roku dołączyły Rafineria Gdańska i Unimot.

Suma zobowiązań Baltchemu wynosi 78,1 mln zł.

W październiku, listopadzie i grudniu postępowania restrukturyzacyjne rozpoczęły się w 1 040 przedsiębiorstwach.

To najniższy wynik w całym roku.

1 040 postępowań w IV kwartale to o 2% mniej, niż w poprzednich trzech miesiącach i o 24,2% więcej, niż w październiku, listopadzie i grudniu rok wcześniej.

Liderem IV kwartału pod względem zadłużenia wśród restrukturyzujących się firm został wspomniany wyżej Neonet SA.

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji.

O problemach tej firmy z Mysłakowic w województwie dolnośląskim można było jakiś czas temu przeczytać z lokalnych mediach. Serwis 24jgora.pl informował o konflikcie pomiędzy firmą o miastem Karpacz:

Trwa wzajemne obwinianie się pomiędzy spółką wodno - kanalizacyjną KSWiK w Mysłakowicach i Miastem Karpacz o odprowadzanie ścieków. Na linii spółka - miasto iskrzy już od wielu lat, a porozumienia jak nie było, tak i wciąż nie ma. Karpacz z racji faktu, że jest tłumnie odwiedzany przez turystów, generuje ogromną ilość ścieków, które odprowadza do oczyszczalni w Mysłakowicach. Od kilku lat ścieki te - szczególnie w szczycie sezonu turystycznego - mają znacznie przekroczone stężenia, a co za tym idzie ładunek zanieczyszczeń, do którego przyjęcia jest przygotowana oczyszczalnia w Mysłakowicach. Oznacza to, że Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji musi ponosić dużo wyższe koszty oczyszczania ścieków odebranych od kurortu pod Śnieżką.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji działa na rynku od 18 lat, a jego zobowiązania wynoszą 200,4 mln zł.

Trzecie miejsce należy do Inphotech sp. z o.o.

Obszarem działalności tej firmy są „badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”. W tym przypadku oznacza to opracowywanie rozwiązań dla przemysłu opartych na fotonice światłowodowej.

Firmą z Ołtarzewa jakiś czas temu zainteresowali się funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, o czym mogliśmy przeczytać w serwisie crn.pl:

CBA informuje, że rozpoczęło kontrolę prawidłowości uzyskania i wykorzystania dofinansowania w ramach wybranych projektów realizowanych przez Inphotech ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na ten sam okres. Postępowanie kontrolne obejmuje lata 2016-2022. Jego zakończenie jest planowane na 22 lutego 2023 r.

Nie udało udało się uzyskać komentarza spółki w tej sprawie.

Inphotech sp. z o.o. działa na rynku od 13 lat, a suma jej zobowiązań wynosi 127,8 mln zł.

Z kwartału na kwartał regularnie przybywa wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji i październik, listopad oraz grudzień 2023 r. nie były w tej kwestii wyjątkiem.

W tym okresie starania o restrukturyzację rozpoczęło bowiem 772 firmy.

Wynik ten oznacza wzrost względem lipca, sierpnia i września o 8,9%, a w porównaniu do IV kwartału 2022 r. o 79,1%.

Liderem IV kwartału pod względem zadłużenia wśród firm starających się o restrukturyzację został wspomniany wyżej Neonet SA.

Na drugim miejscu rankingu znalazła się Organika-Car.

Ta spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi działa na rynku od 28 lat i zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych.

Firma składa wniosek o restrukturyzację z sumą zobowiązań wynoszącą 75,8 mln zł.

Na trzecim miejscu znalazła się firma Sanito sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo działa na naszym rynku od 12 lat i zajmuje się rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych.

Sanito rozpoczyna starania o restrukturyzację z zadłużeniem wynoszącym 68,2 mln zł.

Powyższe zestawienia opracowaliśmy na podstawie danych pochodzących z ogłoszeń opublikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wartości zobowiązań długoterminowych poszczególnych przedsiębiorstw ujawnionych w najnowszych dostępnych sprawozdaniach finansowych dostępnych w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualna wartość zobowiązań podmiotów uwzględnionych w zestawieniach może się różnić od podanych kwot.