circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 października 2023
Upadlosci_konsumenckie_III_kwartal_2023.width-940

ZOBACZ TEŻ:

Liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich od początku 2023 r. nieznacznie, ale jednak zmniejsza się z kwartału na kwartał. Okres od początku lipca do końca września przyniósł 5 077 nowych postępowań upadłościowych konsumentów.

Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do II kwartału 2023 r. (o niespełna 2%), ale już większy wzrost w odniesieniu do III kwartału roku poprzedniego. Wówczas decyzji o nowych upadłościach konsumenckich było mniej o ponad 25%.

Warto przy tym zaznaczyć, że w 2022 r. kwartalna liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich ani razu nie przekroczyła 5 000, a tylko raz była większa od 4 000. W roku bieżącym w każdym kwartale liczba decyzji była większa od 5 000.

W III kwartale doszło do rekordu, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W okresie od początku lipca do końca września było ich bowiem 5 795. Oznacza to podtrzymanie trendu rosnącego od początku br. i wzrost zarówno w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy (o niespełna 3%), jak i do III kwartału 2022 r. (o ponad 17%).