circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 października 2023
upadlosci_i_restrukturyzacje_firm_3_kwartal_20.width-940

ZOBACZ TEŻ:

W III kwartale 2023 r. sądy zdecydowały o upadłościach 85 firm.

Oznacza to spadek w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy (o 16 postępowań, co w tym przypadku oznacza o 15,8% mniej). Jednocześnie doszło do utrzymania spadającego trendu, który obserwujemy od początku br.

Jeśli jednak porównamy ten okres do analogicznego w roku ubiegłym, to dostrzeżemy wzrost liczby nowych postępowań upadłościowych o 11, czyli o 14,8%.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się spółka jawna Kares Świętochowscy.

To przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 21 lat. Zajmuje się produkcją karmy dla psów i kotów, m.in. pod markami Miko, Roxi i Gufi.

W ostatnim sprawozdaniu finansowym firma wykazała zobowiązania sięgające 497,54 mln zł.

Drugie i trzecie miejsce należy do powiązanych ze sobą spółek, a mianowicie British Automotive Holding SA oraz British Automotive Polska SA.

Obie z nich związane są z działalnością największego w Polsce sprzedawcy samochodów marek Jaguar i Land Rover. Przedmiotem działalności pierwszej z wymienionych jest działalność holdingów finansowych (64.20.Z w PKD), druga natomiast odpowiada za sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych, oczywiście wspomnianych wyżej marek.

Firma British Automotive Polska SA na początku lipca poinformowała o podjęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne zakończyło się jednak fiaskiem, dlatego też zapadła decyzja o upadłości. W serwisie bankier.pl czytamy:

Pod koniec sierpnia spółka informowała, że zgromadzenie wierzycieli wchodzącej w skład Grupy British Automotive Holding spółki British Automotive Polska odrzuciło układ BAP z wierzycielami i w związku z tym, oraz dokonanymi zajęciami na rachunkach bankowych podmiotów z grupy, zarząd BAH podjął decyzję o zaprzestaniu działalności operacyjnej i wkroczeniu, przez wszystkie podmioty z grupy, na ścieżkę upadłościową.

British Automotive Holding SA i British Automotive Polska SA działają na naszym rynku odpowiednio 27 i 19 lat, a suma ich zobowiązań wynosi 140,5 mln zł i 132,1 mln zł.

Do wzrostu doszło natomiast w liczbie złożonych w omawianym okresie wniosków o ogłoszenie upadłości firmy.

W III kwartale 2023 r. do sądów trafiło ich 541.

To rekordowa liczba, jeśli weźmiemy pod uwagę okres od początku nie tylko 2023, ale i 2022 r. Jak dotąd najbardziej obfitym we wnioski upadłościowe kwartałem był ten obejmujący styczeń, luty i marzec br. – wówczas złożono 436 takich wniosków.

Wzrost względem poprzednich trzech miesięcy wyniósł 29,7%, a w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej – o 31,3%.

Na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zadłużonych firm, które w III kwartale złożyły wniosek o upadłość, znalazła się opisana wyżej British Automotive Holding SA z sumą zobowiązań wynoszącą 140,5 mln zł.

Drugie miejsce należy do Herkules SA.

Firma ta działa na rynku od 21 lat i zajmuje się wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń budowlanych, a konkretnie - dźwigów i żurawi.

Problemy Herkulesa są efektem negatywnych skutków nierentownego kontraktu, zawartego w 2018 roku z PKP Polskie Linie Kolejowe. Sprawę opisuje serwis inwestycje.pl:

Kontrakt został zawarty na warunkach cenowych oferty z roku 2017, a zatem w całkowicie odmiennych realiach rynkowych. W kolejnych latach pojawiły się mające znamiona siły wyższej problemy związane z realizacją tego przedsięwzięcia. To przede wszystkim pandemia SARS-CoV-2, wojna w Ukrainie i idące za tym niespotykane wzrosty cen surowców, materiałów, usług budowlanych i czynników energii oraz galopująca inflacja.

Suma zobowiązań Herkules SA wynosi 132,2 mln zł.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się firma Inphotech sp. z o.o.

Obszarem działalności tej firmy są „badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”. W tym przypadku oznacza to opracowywanie rozwiązań dla przemysłu opartych na fotonice światłowodowej.

Firmą z Ołtarzewa jakiś czas temu zainteresowali się funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, o czym mogliśmy przeczytać w serwisie crn.pl:

CBA informuje, że rozpoczęło kontrolę prawidłowości uzyskania i wykorzystania dofinansowania w ramach wybranych projektów realizowanych przez Inphotech ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na ten sam okres. Postępowanie kontrolne obejmuje lata 2016-2022. Jego zakończenie jest planowane na 22 lutego 2023 r.
Nie udało udało się uzyskać komentarza spółki w tej sprawie.

Inphotech sp. z o.o. działa na rynku od 13 lat, a suma jej zobowiązań wynosi 127,8 mln zł.

Począwszy od 2022 r., liczba rozpoczynanych restrukturyzacji zwiększa się z kwartału na kwartał.

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2023 r. doszło do odwrócenia tego trendu. W tym okresie polskie sądy wydały 1 062 decyzje o nowych restrukturyzacjach.

Wynik ten oznacza spadek względem rekordowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy II kwartału 2023 r. (o 4%), ale wzrost w porównaniu do III kwartału 2022 r. (o 55%).

Dwiema najbardziej zadłużonymi firmami, które rozpoczęły restrukturyzację w III kwartale 2023 r., są VB Leasing SA oraz VB Leasing SA Automotive S.K.A.

Rozpoczęcie postępowań restrukturyzacyjnych w obu wymienionych przedsiębiorstwach jest ściśle związane z upadłością Getin Noble Banku. VB Leasing SA jeszcze do lutego br. działał pod nazwą Getin Leasing SA.

Głównym obszarem działalności obu spółek jest finansowanie leasingiem inwestycji firm, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy finansują leasingi m.in. samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, specjalistycznych środków transportu, maszyn rolniczych i budowlanych oraz łodzi i jachtów motorowych.

VB Leasing SA oraz VB Leasing SA Automotive S.K.A. działają na rynku odpowiednio od 15 i 10 lat, a suma ich zobowiązań wynosi aż 8,1 i 1,9 mld zł.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się Firma Budowlana Antczak sp. z o.o.

Spółka z siedzibą w Kaliszu działa na rynku od 28 lat i zajmuje się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Suma zadłużenia firmy wykazana w ostatnim sprawozdaniu finansowym wyniosła 267,7 mln zł.

Firma Budowlana Antczak tak odniosła się do powyższej sytuacji w odpowiedzi na prośbę o aktualne dane dotyczące sytuacji finansowej spółki:

Informacje, o które Państwo proszą, zostaną upublicznione w sprawozdaniu spółki za 2023 rok, które zostanie złożone w przewidzianym przepisami terminie.
Zwracamy uwagę, że historyczne dane za ubiegły rok, odnoszące się tylko do jednej strony bilansu, w żadnym stopniu nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji spółki w ostatnim kwartale br. Nasze bieżące zobowiązania są znacząco odmienne niż liczby, na które powołują się Państwo.
Potwierdzeniem pełnej możliwości ich uregulowania jest złożenie przez renomowaną kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wniosku o postępowanie układowe.

– napisał Maciej Garbowicz – PR & Marketing Manager Firmy Budowlanej Antczak.

Z kwartału na kwartał regularnie przybywa wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji i lipiec, sierpień oraz wrzesień 2023 r. nie były w tej kwestii wyjątkiem.

W tym okresie starania o restrukturyzację rozpoczęło bowiem 712 firm.

Wynik ten oznacza wzrost względem kwietnia, maja i czerwca o 2,3%, a w porównaniu do III kwartału 2022 r. o 146%.

Na czele zestawienia najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek restrukturyzacyjny w III kwartale 2023 r., znalazły się te same dwie firmy, w których te postępowania się rozpoczęły, czyli opisane wyżej VB Leasing SA oraz VB Leasing SA Automotive S.K.A.

Trzecia pozycja w rankingu należy do firmy Polmais Karbowski Duklas.

Ta spółka jawna z siedzibą w Lubieniu Kujawskim działa na rynku od 10 lat, a jej głównym obszarem działalności są usługi wspomagające produkcję roślinną.

Zadłużenie Polmais Karbowski Duklas wynosi 150,1 mln zł.

Powyższe zestawienia opracowaliśmy na podstawie danych pochodzących z ogłoszeń opublikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wartości zobowiązań długoterminowych poszczególnych przedsiębiorstw ujawnionych w najnowszych dostępnych sprawozdaniach finansowych dostępnych w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualna wartość zobowiązań podmiotów uwzględnionych w zestawieniach może się różnić od podanych kwot.