Wszystkie
Analizy i raporty
Analizy i raporty
Prawo
Źródła danych
Poradniki
Poradniki
Z życia MGBI
Z życia MGBI

Upadłości i restrukturyzacje w sierpniu 2022 (MSiG, KRZ)

W sierpniu 2022 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 17 upadłości firm, 221 restrukturyzacji oraz 1080 upadłości konsumenckich.

Upadłości i restrukturyzacje w sierpniu 2022 (MSiG, KRZ)

ZOBACZ TEŻ:

Miesięczna liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości firm, sierpień 2022 r.

17 - tyle wynosi liczba upadłości firm, które ogłosiły polskie sądy (a konkretniej - ich wydziały gospodarcze) w sierpniu 2022 roku. Jeśli porównamy tę wartość z analogicznym okresem poprzedniego roku, to dostrzeżemy spadek trendu. W ósmym miesiącu 2021 roku ogłoszono bowiem 32 upadłości, a zatem niemal dwukrotnie więcej.

Miesięczna liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości firm, sierpień 2022 r.

Jeśli zaś chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to w sierpniu 2022 r. do sądów wpłynęło ich 118. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie funkcjonował jeszcze, niestety, w analogicznym okresie w roku poprzednim, zatem niemożliwe jest w tym przypadku porównanie obecnego wyniku do tego z sierpnia 2021.

Miesięczna liczba postanowień o otwarciu restrukturyzacji firm, sierpień 2022 r.

Zupełnie inaczej niż w przypadku upadłości kształtuje się trend restrukturyzacji firm. W sierpniu 2022 r. sądy zawyrokowały o 221 takich przypadkach, podczas gdy rok wcześniej takich postępowań było zdecydowanie mniej, bo jedynie 113.

Miesięczna liczba złożonych wniosków restrukturyzacyjnych firm, sierpień 2022 r.

W sierpniu 2022 roku do sądów wpłynęło 87 wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji. Podobnie jak w przypadku wniosków o upadłość, nie ma możliwości porównania tej liczby z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Miesięczna liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckich, sierpień 2022 r.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrastającą rok do roku liczbą upadłości konsumenckich. Przyczyny były dwie: pierwsza to trudna sytuacja spowodowana pandemią, druga natomiast to zmiany w przepisach ułatwiające ogłoszenie upadłości.

Pomimo powyższych w sierpniu 2022 mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby ogłoszeń upadłości konsumenckich. Sądy ogłosiły 1080 upadłości, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było ich 1563.

Miesięczna liczba złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sierpień 2022 r.

Liczbie upadłości konsumenckich z sierpnia 2021 roku niemal dorównuje liczba złożonych w tej sprawie wniosków rok później. W ósmym miesiącu 2022 roku do sądów wpłynęło ich 1553.