circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
2 kwietnia 2024
Jak_wygladal_2023_r._w_budownictwie.width-940

Branża budowlana od kilku lat znajduje się w czołówce tych, których w największym stopniu dotyka niewypłacalność. W latach 2021-2023 tylko w przemyśle i handlu więcej firm zdecydowało się na ogłoszenie upadłości.

Przyglądając się zmianom liczby upadłości w budownictwie rok po roku można wysnuć optymistyczny wniosek, że w 2023 r. sytuacja w tej branży się poprawiła.

Jeszcze w 2021 r. w sekcji F PKD (sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej) ogłoszono upadłość 49 firm. Rok później liczba ta wzrosła do 62, co oznacza zwiększenie liczby upadłości o ponad jedną czwartą (a konkretnie – o 26,3%).

W 2023 r. doszło jednak do odwrotnej sytuacji. W tym okresie sądy ogłosiły upadłość 52 przedsiębiorstw budowlanych, co oznacza spadek w porównaniu do 2022 r. o 16,1%.

Kwestia upadłości w budownictwie nie dotyczy oczywiście w takim samym stopniu wszystkich dziedzin z nim związanych.

Jeśli przyjrzymy się wykresowi obrazującemu liczbę bankructw w poszczególnych podklasach, to zauważymy, że najwięcej upadłości ogłosiły firmy zajmujące się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – było ich 16. To o 4 (a procentowo – o 20%) mniej, niż w 2022 r.

Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (15 upadłości). Trzecie miejsce (z zaledwie 4 upadłościami) uzupełniają firmy wykonujące instalacje elektryczne.

Zdecydowanie inna dynamika występuje w przypadku firm, w których rozpoczęły się postępowania restrukturyzacyjne.

Jak wspomnieliśmy w najnowszej edycji naszego raportu „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne”, w 2023 r. znacznie (bo aż o 87,7%) zwiększyła się liczba restrukturyzacji w naszym kraju. Dotyczy to również branży budowlanej.

W ciągu całego 2023 r. restrukturyzację rozpoczęło 597 przedsiębiorstw skupionych w sekcji F PKD.

Oznacza to wzrost w porównaniu do 2022 r. o 168,9%. Różnica względem 2021 r. jest jeszcze większa i wynosi 251,1%.

Jeśli przyjrzymy się poszczególnym podklasom w sekcji F PKD to zauważymy, że ranking najliczniej restrukturyzujących się firm wygląda nieco inaczej, niż w przypadku omówionych wyżej upadłości.

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęło się w firmach, które prowadzą roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wynik 125 postępowań oznacza wzrost w porównaniu o odpowiednio 150% i 267,7% względem roku 2022 i 2021.

Na drugim miejscu zestawienia (89 postępowań restrukturyzacyjnych) znalazły się firmy wykonujące instalacje elektryczne. Tu wzrost w porównaniu do 2022 r. wyniósł 147,2%.

Trzecia lokata w rankingu należy do firm, które zajmują się wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. W 2023 r. restrukturyzacje rozpoczęto w 78 takich firmach, a więc w 239,1% więcej, niż rok wcześniej.