circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
22 lutego 2023
Raport_Upadlosci_2023.width-940

Jak wynika z najnowszej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI pt. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 miniony rok przyniósł dalszy spadek liczby upadłości ogłaszanych przez polskie firmy.

W latach 2016-2019 liczba ta oscylowała wokół 600 rocznie. Natomiast od pierwszego "pandemicznego" roku zaczęła się zmniejszać, zaś w 2022 r. osiągnęła najniższą notowaną w ostatnich 5 latach wartość (355).

Obserwowany w ostatnich latach spadek liczby ogłaszanych upadłości przez polskich przedsiębiorców to efekt nałożenia się na siebie kilku czynników — komentuje Michał Grzechowiak, analityk i współzałożyciel wywiadowni gospodarczej MGBI.
Wdrożone w trakcie pandemii COVID-19 rządowe programy pomocowe tymczasowo poprawiły płynność finansową podmiotów zagrożonych upadłością. Te podmioty, które pomimo zastrzyku gotówki z tarcz antykryzysowych straciły możliwość bieżącego regulowania swoich zobowiązań, mogły natomiast skorzystać z nowych uproszczonych procedur restrukturyzacyjnych. Wreszcie czynnikiem "hamulcowym" okazały się też problemy techniczne związane z uruchomionym w grudniu 2021 r. Krajowym Rejestrem Zadłużonych — dodaje Grzechowiak.

O wzroście zainteresowania przedsiębiorców procedurami restrukturyzacyjnymi dobitnie świadczą najnowsze dane. W 2022 r. skorzystało z nich 2,2 tys. podmiotów gospodarczych, o 23% więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość wybrała najprostszy wariant restrukturyzacji, czyli postępowanie o zatwierdzenie układu.

Branże zagrożone niewypłacalnością

Trzy sektory gospodarki o największej liczbie ogłoszonych upadłości w 2022 r. to, podobnie jak we wcześniejszych latach, przemysł, handel i budownictwo. Dokładniejsza analiza branżowa pokazuje, że w ubiegłym roku w gronie biznesowych bankrutów największy udział mieli deweloperzy, firmy budowlane zajmujące się wznoszeniem budynków oraz właściciele i zarządcy nieruchomości.

W przypadku podmiotów ratujących się przed bankructwem na drodze postępowania restrukturyzacyjnego nadal dominują rolnicy indywidualni, ale silnie konkurują z nimi na tym polu drogowi przewoźnicy towarów. W ubiegłym roku w każdej z tych branż około 180 przedsiębiorców zdecydowało się rozpocząć restrukturyzację.

W przypadku rolników często mamy do czynienia z dość dużym majątkiem i próbą jego ratowania. Z tego powodu rolnicy częściej decydują się na restrukturyzację niż upadłość. Jako przyczyny pogorszenia się sytuacji finansowej rolników wskazuje się drastyczną podwyżkę nawozów oraz coraz bardziej regularne susze, które utrudniają planowanie w dziedzinie, która jest niezwykle zależna od pogody — wyjaśnia Rafał Ptak z Kancelarii Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy.

Najwięksi dłużnicy

Łączna wartość ujawnionych zobowiązań trzech największych dłużników z ogłoszoną upadłością w 2022 r. wyniosła blisko 1 mld zł. Prawie połowa tej sumy przypadła na Pol-Mot Holding SA (484 mln zł zobowiązań), którego spółki zależne zajmowały się m.in. produkcją ciągników Ursus oraz sprzedażą pojazdów marek Škoda, Peugeot, Opel, Chevrolet i Fiat.

Dwie kolejne pozycje na podium w gronie biznesowych bankrutów zajęły spółki Elsen (246 mln zł zobowiązań) oraz GO Sport Polska (221 mln zł zobowiązań). Pierwsza jest dostawcą energii elektrycznej i ciepła dla firm działających na terenach po upadłej Hucie Częstochowa. Druga prowadziła sieć sklepów sportowych w centrach handlowych w całej Polsce, a do upadłości doprowadziły ją sankcje nałożone w wyniku jej powiązań z rosyjskimi oligarchami.

Liderem pod względem wartości niespłaconych zobowiązań w gronie podmiotów poddanych restrukturyzacji okazała się firma faktoringowa Idea Money z 600 mln zł zadłużenia na koncie. Druga lokata przypadła producentowi mięs, wędlin i dań gotowych Mróz SA (312 mln zł zobowiązań), trzecia zaś firmie pożyczkowej LoanMe (245 mln zł zobowiązań).

Upadłości konsumenckie

Powiew optymizmu wnoszą dane o liczbie upadłości konsumenckich. W 2022 r. na ogłoszenie prywatnego bankructwa zdecydowało się 14,8 tys. Polaków, co oznacza spadek o blisko 19% w stosunku do roku poprzedniego.

Jak jednak wskazują doradcy restrukturyzacyjni, to tylko chwilowa korekta wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy w ostatnich latach. Korzystanie z procedury upadłościowej w ubiegłym roku skutecznie utrudniło niezbyt udane wdrożenie Krajowego Rejestru Zadłużonych, z którym uczestnicy postępowań zaczęli sobie radzić dopiero kilka miesięcy po jego uruchomieniu (które miało miejsce pod koniec 2021 r.).

O raporcie

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023” to czwarte wydanie cyklicznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI prezentującej informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

Raport zawiera m.in. analizę danych dotyczących upadłości przedsiębiorstw. Omówiliśmy w nim najważniejsze cechy niewypłacalnych podmiotów gospodarczych, takie jak przynależność do branży, czas istnienia, lokalizacja siedziby czy forma prawna. Dodatkowo, na podstawie informacji pochodzących z najnowszych dostępnych sprawozdań finansowych opracowaliśmy też listę 30 najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które ogłosiły bankructwo w ubiegłym roku.

O MGBI

MGBI to firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu i analizie danych rynkowych. Na podstawie aktualnych informacji pochodzących z wielu źródeł opracowujemy bazy danych oraz raporty analityczne do badań marketingowych, kampanii sprzedażowych i działań windykacyjnych.

Wiele uwagi poświęcamy upadłościom i restrukturyzacjom, czego dowodem jest prezentowany raport. Na podstawie ogłoszeń sądowych publikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opracowujemy codziennie aktualizowaną listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej. Umożliwiamy obserwowanie przebiegu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, a także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.