circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
27 maja 2024
Jak wyglądała aktywność firm

ZOBACZ TEŻ:

W I kwartale 2024 r. w rejestrze REGON pojawiło się 91,7 tys. nowych podmiotów gospodarczych.

Oznacza to wzrost względem poprzedniego kwartału (o 9,8%), ale jednocześnie spadek w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim (o 4%).

Wynik 91,7 tys. nowych firm w kwartale jest najwyższy od roku. Więcej było ich jedynie w pierwszych trzech miesiącach poprzedniego roku (95,6 tys.)

W I kwartale 2024 r. zamknięto 33,3 tys. firm. To najniższy wynik od początku 2023 r.

W związku z powyższym zauważamy spadek zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 42,8%), jak i analogicznego okresu rok wcześniej (o 24,5%).

Jeśli chodzi o formy prawne podmiotów gospodarczych, to w naszym kraju dominuje prowadzenie działalności przez osoby fizyczne. Ich liczba od kilku miesięcy utrzymuje się na w miarę stałym poziomie i wynosi około 2,6 mln.

Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec I kwartału 2024 r. było ich 554,4 tys. Ich liczba systematycznie się zwiększa – od początku lipca ub.r. przybyło ich ponad 27 tys.

Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji znalazły się spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym. W I kwartale 2024 r. było zarejestrowanych 280,9 tys. podmiotów tego typu, co oznacza niewielki wzrost względem poprzednich trzech miesięcy.

Sektorem gospodarki, w którym zarejestrowano najwięcej firm, są szeroko pojęte usługi, czyli podmioty z sekcji K, L, M i N Polskiej Klasyfikacji Działalności. Należą do nich m.in. firmy zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową, związaną z obsługą rynku nieruchomości, reklamą i PR, a także turystyką oraz wynajmem różnego rodzaju maszyn.

W I kwartale 2024 r. zarejestrowanych było 758 tys. firm w wymienionych wyżej sekcjach. Ich liczba od kilkunastu miesięcy utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.

Do niewielkiego spadku doszło w drugiej najliczniejszej sekcji PKD, czyli G. Zawiera ona firmy zajmujące się handlem oraz naprawą samochodów. Na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy 2023 r. ich liczba zmniejszyła się z 734,5 tys. do 734,1 tys.

Spadek nastąpił też w sekcji F, czyli budownictwie. W I kwartale 2024 r. zamknęło się ok. 1 tys. firm z tej branży.

Przyrost liczby nowych firm nastąpił wśród tych zajmujących się informatyką, telekomunikacją i szeroko pojętą dystrybucją informacji, a więc w sekcji J PKD. Na początku lipca ub.r. było 240 tys., a na koniec I kwartału 2024 r. liczba ta wzrosła do 250,1 tys., co oznacza zmianę o 4,2% na plus.

Dodatni bilans widać też wśród firm zarejestrowanych w sekcjach P, Q, R i S PKD. Należą do nich firmy zajmujące się:

  • edukacją (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, policealne i wyższe),
  • opieką zdrowotną i pomocą społeczną (szpitale, praktyka lekarska),
  • kulturą, rozrywką i rekreacją (teatry, muzea, biblioteki),
  • naprawą (sprzętu elektronicznego, obuwia, biżuterii, zegarów).

Na początku lipca ub.r. liczba firm z wymienionych sekcji wynosiła 541,6 tys., a na koniec marca 2024 r. wzrosła do 554 tys. (plus 2,3%).

Więcej informacji na temat kondycji poszczególnych branż daje przyjrzenie się poszczególnym podklasom PKD, w których doszło do największych przyrostów liczby firm.

W tym przypadku lider jest niekwestionowany i bije na głowę (ponownie!) pozostałe podklasy. A jest nim podklasa PKD oznaczona jako 62.01.Z, czyli skupiająca podmioty zajmujące się tworzeniem oprogramowania.

Pod koniec czerwca 2023 r. funkcjonowało w Polsce 134,3 tys. firm tego typu. Niespełna rok później było ich już 142,8 tys., co oznacza wzrost o 6,3%.

Warto dodać, że w tej właśnie podklasie PKD rejestrują się najczęściej programiści świadczący swoje usługi firmom zewnętrznym w ramach umów B2B.

Przyrost widać też w podklasie 52.23.Z. Znajdują się w niej firmy, które zajmują się działalnością usługową wspomagającą transport lotniczy. To dość szeroka kategoria, bo znajdują się w niej zarówno m.in. firmy zarządzające portami lotniczymi, jak i przedsiębiorcy indywidualni świadczący swoje usługi w formie B2B (stewardzi i stewardessy).

Pod koniec czerwca 2023 r. funkcjonowało 3,2 tys. przedsiębiorstw tego typu, a na ostatni dzień marca 2024 r. ich liczba wynosiła 3,4 tys. Oznacza to wzrost o 6,2% na przestrzeni kilku miesięcy.

Największy spadek liczby firm dotyczy podklasy 55.20.Z, czyli skupiającej przedsiębiorstwa obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Jeszcze pod koniec czerwca ub.r. (a więc na początku sezonu wakacyjnego) ich liczba wynosiła 28,4 tys. Pod koniec marca br. zmniejszyła się ona do 18,5 tys., co oznacza spadek o ponad jedną trzecią (34,6%!).

Na powyższym wykresie można też dostrzec sezonowość innego przedsięwzięcia, czyli ruchomych placówek gastronomicznych. Liczba firm z podklasy 56.10.B osiągnęła swój szczyt pod koniec czerwca (4,9 tys.), by kilka miesięcy później zmniejszyć się o 24,4% do 3,9 tys.

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach odpowiada ich potencjałowi gospodarczemu.

Najwięcej firm działa w województwie mazowieckim (stan na I kwartał 2024 r. – 715,6 tys.). Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (363,6 tys.), a na trzecim wielkopolskie (343,7 tys.).

Przyrost liczby nowych firm we wszystkich województwach kształtował się na bardzo podobnym poziomie.

A jak wygląda sytuacja gospodarcza w mniejszych regionach?

Jeśli z analizy wyłączymy miasta na prawach powiatu, to okaże się, że największy przyrost liczby nowych firm na przestrzeni ostatniego roku wystąpił w powiecie piaseczyńskim.

W tym podwarszawskim powiecie pod koniec czerwca 2023 r. było zarejestrowanych 33,7 tys. firm, a kilka miesięcy później (pod koniec marca br.) było ich już 34 tys. Oznacza to wzrost o 0,9%.

Na drugim miejscu znalazł się powiat wołomiński, a na trzecim wrocławski.

O wiele większe różnice można zobaczyć w zestawieniu powiatów, w których doszło do największych spadków liczby firm.

Najwięcej firm ubyło w powiecie puckim (z 11,2 tys. do 8,7 tys. na przestrzeni kilku miesięcy, spadek o 22,3%).

Na drugim miejscu znalazł się powiat gryficki (spadek o 16,6% z 5,4 tys. do 4,5 tys.), a na trzecim powiat kamieński (z 5 tys. do 4 tys., spadek o 18,3%).

Wszystkie z wymienionych powiatów leżą w regionie ze szczególnie rozwiniętym segmentem turystycznym, zatem nie dziwi sezonowość prowadzonych tam biznesów.

Miastem na prawach powiatu, w którym w ostatnich miesiącach doszło do największego przyrostu liczby nowych firm, jest Gdańsk. Pod koniec czerwca 2023 r. w tym mieście było zarejestrowanych 69,1 tys. firm. Kilka miesięcy później, w dniu wieńczącym I kwartał br., było ich już 70 tys. Oznacza to wzrost o 1,3%. Na drugim miejscu znalazły się Katowice, a na trzecim Rzeszów.

Jeśli zaś chodzi o miasta na prawach powiatu, w których liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych najbardziej się zmniejszyła, to tu na pierwszym miejscu jest Biała Podlaska.

Pod koniec II kwartału 2023 r. w tym mieście było zarejestrowanych 5,5 tys. firm, a niespełna rok później było ich 5,2 tys.

Na drugim miejscu znalazł się Zamość (spadek z 5,4 tys. do 5,2 tys.), a na trzecim Świnoujście (spadek z 4,4 tys. do 4,1 tys.).