circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
9 listopada 2023
Jak_korzystac_z_monitoringow_w_liscie_upadlosc.width-940

Lista upadłości MGBI oferuje kilka opcji dostępu do informacji publikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Oprócz wyszukiwania ogłoszeń w panelu użytkownika i pobierania zbiorczych raportów w różnych formatach oraz integracji z zewnętrznymi systemami IT przez API, nasza usługa pozwala także na tworzenie tzw. monitoringów.

Monitoring to e-mailowy newsletter wysyłający na wybrany adres e-mail powiadomienia o publikacji w KRZ lub MSiG nowych ogłoszeń - wszystkich lub dotyczących interesujących nas podmiotów.

Tworzenie filtrów

Aby móc otrzymywać powiadomienia dotyczące upadłości bądź restrukturyzacji interesujących cię podmiotów, musisz najpierw stworzyć filtr, czyli listę numerów rejestrowych identyfikujących dłużników albo prowadzone wobec nich postępowania.

W tym celu po zalogowaniu się w panelu Listy upadłości, kliknij najpierw zakładkę „Filtry”, a następnie przycisk „Utwórz nowy”.

Nadaj filtrowi nazwę, która ułatwi ci zidentyfikowanie grupy kontrahentów. Nazwa ta będzie się pojawiała w treści powiadomień e-mailowych wysyłanych z monitoringu.

Aby zidentyfikować obserwowanych dłużników, w filtrze możesz użyć najważniejszych numerów rejestrowych:

  • NIP,
  • PESEL,
  • REGON,
  • KRS.

Jeśli wolisz obserwować tylko wybrane postępowania, możesz również podać w filtrze sygnatury poszczególnych postępowań z KRZ lub MSiG.

Maksymalna liczba identyfikatorów, które mogą znaleźć się w pojedynczym filtrze, zależy od wybranego przez ciebie planu abonamentowego.

Tworzenie monitoringów

Po utworzeniu filtra możesz przejść do kolejnego kroku, czyli do ustawienia monitoringu.

W tym celu w głównym menu usługi wybierz zakładkę „Monitoringi”, a następnie kliknij przycisk „Utwórz nowy”.

W pierwszym polu możesz wybrać z listy utworzony wcześniej filtr. Jeśli tego nie zrobisz, monitoring będzie cię codziennie informował o publikacji wszystkich ogłoszeń z KRZ i MSiG dodanych do naszych zbiorów w poprzednim dniu.

W kolejnym polu wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia. Co istotne – nie musi to być ten sam adres, który został podany przy rejestracji w Liście upadłości MGBI.

Monitoring można dodatkowo skonfigurować.

Wybierając opcję „Wysyłaj puste powiadomienia” otrzymasz powiadomienia nawet wówczas, gdy w KRZ i MSiG nie pojawią się żadne nowe ogłoszenia na temat interesujących cię podmiotów lub postępowań.

Opcja „Uzupełnianie identyfikatorów” oznacza, że monitoring będzie wysyłał powiadomienia również po wykryciu nowych ogłoszeń, w których identyfikatory dłużnika lub postępowania dopasowano na podstawie danych pochodzących z pierwszego ogłoszenia opublikowanego w ramach tego samego postępowania.

Jeśli natomiast chcemy, aby w powiadomieniach mailowych pojawiała się lista wykrytych ogłoszeń z linkami do podglądu ich pełnej treści, zaznacz opcję „Pokaż listę ogłoszeń w powiadomieniach”.

Po wybraniu interesujących nas parametrów kliknij przycisk „Utwórz monitoring”.

Od tej pory Lista upadłości powiadomi cię o każdym nowym ogłoszeniu dotyczącym upadłości lub restrukturyzacji twoich kontrahentów.

Jak wyglądają powiadomienia?

Każde powiadomienie e-mailowe wysłane z utworzonych wcześniej monitoringów składa się z dwóch sekcji:

W nagłówku pojawia się nazwa filtra użytego do utworzenia monitoringu oraz link umożliwiający wygenerowanie raportu (np. w formacie Excel) z ogłoszeniami, których dotyczy powiadomienie.

Poniżej znajdziesz listę tych ogłoszeń wraz z bezpośrednimi linkami do ich treści w panelu Listy upadłości oraz fragmentami ich treści.