KLIENT:

WYZWANIE:

  • Szybkie dostarczenie informacji na temat sytuacji prawnej dłużników
  • Zapobiegnięcie poniesienia kosztów z tytułu bezpodstawnej egzekucji wszczętej wobec firmy będącej w upadłości/restrukturyzacji.

REZULTAT:

  • Odzyskanie znacznej (bo wynoszącej około 800 tys. zł) sumy od dłużników,
  • Uniknięcie kosztów ww. postępowań.

Jak kancelaria wyszukiwała informacje o dłużnikach przed korzystaniem z Listy upadłości MGBI?

Zanim wspomniana kancelaria zaczęła korzystać z Listy upadłości MGBI, jej pracownicy musieli wyszukiwać samodzielnie informacje na temat dłużników.

Dariusz Smereka tak opisał ten proces:

Niegdyś sądy udzielały takich informacji, więc dzwoniliśmy właśnie do sądów, albo do samych dłużników.
Wszystko robiliśmy "na piechotę", po prostu szukając informacji o sytuacji danej firmy w Internecie. Szukaliśmy też w PDFach z kolejnymi numerami Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Co zmieniło się po rozpoczęciu korzystania z Listy upadłości MGBI?

Dariusz Smereka przyznaje, że wymienione czynności zajmowały dużo czasu.

Dzięki Liście upadłości MGBI czas poświęcany na przygotowanie do danej sprawy znacząco się skrócił:

Teraz wszystko mamy w jednym miejscu, więc oszczędność czasu w przypadku konieczności sprawdzenia wielu dłużników jest naprawdę znacząca.
Gdy mamy aktualne informacje na temat danej firmy, cały proces kosztuje nas mniej pracy i może być wykonany szybciej.

Ile pieniędzy udało się odzyskać dzięki Liście upadłości MGBI?

Dariusz Smereka opowiedział nam o dwóch przypadkach, w których uzyskana w odpowiednim momencie wiedza o rozpoczynającym się postępowaniu restrukturyzacyjnym pozwoliła na odzyskanie znacznym sum od dłużników.

Dzięki korzystaniu z Listy upadłości dowiedzieliśmy się, że jeden z dłużników naszego klienta rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne. Było to postępowanie o zatwierdzenie układu i w związku z tym został wyznaczony dzień układowy.

Mając tę wiedzę mogliśmy podjąć działania i rozmowy z dłużnikiem w zakresie zabezpieczenia interesu naszego klienta. Była nim firma dostarczająca energię elektryczną, co jest istotne w tym przypadku, bo zgodnie z Prawem energetycznym istnieje możliwość wstrzymania dostaw.

Dzięki tej informacji udało nam się porozumieć z dłużnikiem i zabezpieczyć nasze należności. Po zatwierdzeniu układu nasze rozmowy z dłużnikiem wyglądałyby inaczej i odzyskanie należności byłoby trudniejsze.

Kwota, jaką udało się w ten sposób zabezpieczyć, wynosiła około pół miliona złotych. Podobnie było w przypadku innej firmy - tam udało się odzyskać nieco mniejszą, ale i tak sporą kwotę, bo wynoszącą około 300 tysięcy złotych.

Wiedza o rozpoczynających się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych może nie tylko ułatwić porozumienie z dłużnikiem i w konsekwencji łatwiejsze odzyskanie długu, ale też uchronić Klientów przed nieuzasadnionymi kosztami.

Dariusz Smereka wyjaśnia:

W kilku innych sytuacjach wiedza o rozpoczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego uchroniła nas przed kosztami.
Gdybyśmy złożyli pozew przeciwko podmiotowi, który jest w trakcie jednego z wymienionych postępowań, to moglibyśmy w niektórych przypadkach ponieść koszty tego postępowania bez możliwości ich odzyskania od dłużnika.
Wspomniane informacje chronią nas też przed skutkami niecelowego wszczęcia egzekucji, czyli kolejnymi wydatkami.

Widok okna wyszukiwania w Liście upadłości MGBI

Jakie inne korzyści płyną z korzystania z Listy upadłości MGBI?

Zalety Listy upadłości MGBI nie kończą się na wiedzy o rozpoczynających się postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Usługa zapewnia też informacje użyteczne w kontekście innych postępowań. Jak wyjaśnia Dariusz Smereka:

Ważnymi dla nas informacjami są te o zmianach składów osobowych zarządów spółek, na przykład to, czy ktoś przestał w nim zasiadać.
To ma znaczenie z punktu widzenia działań egzekucyjnych, czy też kierowania spraw na podstawie Art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych.
Dotyczy on odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności prowadzonej przeciwko niej egzekucji.

Zapytaliśmy też wspomnianego adwokata, jak ocenia Listę upadłości MGBI i czy zarekomendowałby usługę innym. Oto jego odpowiedź:

Jak najbardziej rekomendujemy i wiemy, że inne firmy z naszej rekomendacji również zaczęły z tej usługi korzystać.

Twoja kancelaria może sprawniej odzyskiwać należności!

Wypróbuj Listę upadłości MGBI

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wystąpił błąd przy wysyłaniu wiadomości.

Jeśli błąd się powtarza, spróbuj przesłać swoją wiadomość później.