circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
8 marca 2022
indywidualna_praktyka_lekarska_specjalizacje_b.width-940

 • Wśród lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską najwięcej mamy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (17%), pediatrii (8,8%) i stomatologii zachowawczej z endodoncją (7,2%).
 • Trzy najmniej popularne dziedziny medycyny wśród polskich lekarzy prowadzących indywidualną praktykę to pediatria metaboliczna, immunologia kliniczna oraz neuropatologia. W każdej z nich liczba specjalistów nie przekracza 15 osób.

W kolejnym artykule poświęconym opiece zdrowotnej w Polsce omawiamy specjalizacje medyczne najczęściej wybierane przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, a także te, którymi zajmuje się najmniej osób. Prezentowane niżej dane pochodzą z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i odzwierciedlają stan na początek grudnia 2021 r.

Lekarze, którzy odbyli staż podyplomowy, posiadają prawo wykonywania zawodu i uzyskali pozytywny wynik LEK/LDEK albo posiadają specjalizację I/II stopnia lub tytuł specjalisty, mogą ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego czyli tzw. rezydentury.

W 2021 r. w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie minister zdrowia przyznał w sumie 4195 miejsc rezydenckich, o 59 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej miejsc przyznano na specjalizacjach z chorób wewnętrznych (477), medycyny rodzinnej (313) i medycyny ratunkowej (263).

Pełny wykaz 86 istniejących obecnie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny wymieniono z kolei 22 specjalizacje priorytetowe. Są to:

 1. anestezjologia i intensywna terapia
 2. chirurgia dziecięca
 3. chirurgia ogólna
 4. chirurgia onkologiczna
 5. choroby wewnętrzne
 6. choroby zakaźne
 7. geriatria
 8. hematologia
 9. kardiologia dziecięca
 10. medycyna paliatywna
 11. medycyna ratunkowa
 12. medycyna rodzinna
 13. neonatologia
 14. neurologia dziecięca
 15. onkologia i hematologia dziecięca
 16. onkologia kliniczna
 17. patomorfologia
 18. pediatria
 19. psychiatria
 20. psychiatria dzieci i młodzieży
 21. radioterapia onkologiczna
 22. stomatologia dziecięca

Które specjalizacje cieszą się największym zainteresowaniem?

Źródło: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, MGBI, stan na grudzień 2021 r.

Na powyższym wykresie prezentujemy 20 najpopularniejszych dziedzin medycznych wśród lekarzy wykonujących w grudniu 2021 r. indywidualną praktykę lekarską.

Jak widać, największa grupa osób prowadzących działalność medyczną w tej formie specjalizuje się w dziedzinie chorób wewnętrznych. To najliczniej reprezentowana specjalizacja, którą wybrał co szósty polski lekarz.

Kolejne dziedziny medyczne cieszące się największą popularnością wśród osób prowadzących indywidualną praktykę lekarską to pediatria (8,8%), stomatologia zachowawcza z endodoncją (7,2%), chirurgia ogólna (6,1%), położnictwo i ginekologia (5,5%) oraz medycyna rodzinna (5,4%).

Udział każdej z wymienionych dziedzin stanowi powyżej 5% ogólnej liczby najczęściej wybieranych specjalizacji. Spośród nich tylko dwie dziedziny nie zostały uznane przez ministra zdrowia za priorytetowe: położnictwo i ginekologia oraz stomatologia zachowawcza z endodoncją.

W których dziedzinach mamy najmniej specjalistów?

W przypadku 20 najmniej popularnych specjalizacji liczba lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje nie przekracza 100 osób.

Dziedzinami, w których zdecydowanie brakuje kadry medycznej, są pediatria metaboliczna oraz immunologia kliniczna. Liczba osób, które posiadają uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach nie przekracza 10. Trzecią dyscypliną, w której obserwujemy braki kadrowe jest neuropatologia - zaledwie 15 lekarzy w całej Polsce wybrało tę specjalizację.

W dobie pandemii COVID-19 szczególnie ważni okazali się specjaliści zajmujący się leczeniem chorób zakaźnych. W grudniu 2021 r. indywidualną praktykę lekarską wykonywało 700 osób specjalizujących się w tej dziedzinie.

Co ciekawe, w trakcie pandemii ich liczba niewiele się zmieniła. W 2020 r. przybyło zaledwie 4 lekarzy chorób zakaźnych, zaś w 2021 tylko 10.

Źródło: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, MGBI, stan na grudzień 2021 r.

Przeanalizowaliśmy, jak w latach 2017-2021 zmieniała się liczba lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską w pięciu najczęściej wybieranych specjalizacjach.

Jak widać na wykresie, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych jest o połowę więcej niż lekarzy pediatrów. Liczba osób wybierających te dwie dziedziny z roku na rok powoli się powiększa.

W przypadku trzech pozostałych specjalizacji nie obserwujemy większych zmian. Liczba lekarzy zajmujących się stomatologią zachowawczą z endodoncją, chirurgią ogólną oraz stomatologią zachowawczą z endodoncją w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie.

Ilu specjalistów otwiera praktykę lekarską w ciągu roku?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w repozytorium RPWDL, MGBI

W latach 2017-2020 obserwowaliśmy spadek liczby osób otwierających indywidualną praktykę lekarskę w dziedzinie chorób wewnętrznych. W pierwszym roku pandemii COVID-19 na taki krok zdecydowało się o ponad jedną trzecią mniej lekarzy niż w 2017 r. W minionym roku liczba nowych praktyk w tej dziedzinie była nieco wyższa, ale nadal poniżej poziomu sprzed dwóch lat.

Podobny trend możemy zauważyć też w statystykach dla pozostałych czterech najczęściej wybieranych specjalizacji medycznych. Tutaj jednak widoczny spadek liczby nowych praktyk lekarskich miał miejsce już w 2019 r., a w dwóch kolejnych „pandemicznych” latach sytuacja tylko się pogorszyła.