Monitoring zmian w firmach

Dzięki codziennej synchronizacji danych ze zbiorami źródłowymi jesteśmy w stanie wykrywać wszystkie najważniejsze zmiany zachodzące w polskich firmach i instytucjach.

Oferujemy możliwość otrzymywania powiadomień o kilkudziesięciu rodzajach zdarzeń (np. zmianach w zarządzie lub strukturze własnościowej) nawet dla kilkuset tysięcy podmiotów gospodarczych lub osób obserwowanych w tym samym czasie.

Informacje przekazujemy w codziennych newsletterach e-mailowych albo bezpośrednio do systemów informatycznych naszych klientów.

Obserwowane zdarzenia

Status działalności
 • rozpoczęcie działalności
 • zawieszenie działalności
 • wznowienie działalności
 • otwarcie likwidacji
 • zakończenie działalności
Struktura własnościowa
 • powołanie lub odwołanie wspólnika
 • ujawnienie lub zmiana danych beneficjenta rzeczywistego
 • zmiana wysokości kapitału zakładowego
Organy reprezentacji
 • powołanie lub odwołanie członka zarządu
 • powołanie lub odwołanie członka rady nadzorczej
 • powołanie lub odwołanie zarządu komisarycznego
 • powołanie lub odwołanie kuratora
Działalność operacyjna
 • zmiana danych teleadresowych (np. adresu siedziby, numeru telefonu)
 • zmiana profilu działalności
 • otwarcie lub zamknięcie oddziału
 • podział, połączenie, przekształcenie
 • zmiana wielkości zatrudnienia
 • zmiana wielkości floty pojazdów
Czynniki ryzyka
 • rejestracja, wykreślenie lub przywrócenie w rejestrze VAT
 • zmiana numeru rachunku bankowego
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • uzyskanie lub utrata uprawnień (np. koncesji, licencji)
 • publikacja sprawozdania finansowego

Sposoby dostępu

iMSiG.pl

W serwisie iMSiG.pl umożliwiamy samodzielne tworzenie newsletterów dla obserwowanych podmiotów i osób figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powiadomienia e-mailowe o ostatnio zarejestrowanych zmianach wysyłamy po opublikowaniu w serwisie nowego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego.

BNF.pl

W serwisie BNF.pl oferujemy możliwość utworzenia codziennie aktualizowanego zbioru z danymi wybranych firm i instytucji na podstawie przekazanej listy numerów rejestrowych (np. NIP, REGON, KRS).

Przygotowaną w ten sposób bazę można filtrować według kilkunastu rodzajów zdarzeń i pobierać z niej informacje o wykrytych zmianach w wygodnych do przetwarzania formatach (np. CSV, Excel, JSON).

Repliki baz danych

Informacje o wykrytych zmianach możemy przekazywać w formie zrzutów bazy danych przesyłanych na serwer klienta albo importować je bezpośrednio do lustrzanych kopii bazy.

Repliki baz mogą być codziennie aktualizowane o wszystkie zarejestrowane zdarzenia dla obserwowanych podmiotów gospodarczych lub osób.

API

Nasz interfejs programistyczny ułatwia zautomatyzowane przetwarzanie informacji o ostatnio wykrytych zdarzeniach dla wskazanych podmiotów lub osób w zewnętrznych systemach informatycznych.

Proste w integracji API umożliwia pobieranie danych o wprowadzanych codziennie zmianach w formacie JSON.

Zaufali nam

Kontakt

MGBI sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
NIP 7010446505
REGON 360001489
KRS 0000533676
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Wystąpił błąd przy wysyłaniu wiadomości.

Jeśli błąd się powtarza, spróbuj przesłać swoją wiadomość później.

W naszych zbiorach przetwarzamy dane osobowe dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne, a także prowadzonych wobec nich postępowań sądowych (np. upadłościowych, restrukturyzacyjnych). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie: Ochrona danych osobowych