circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
1 stycznia 2023
Upadlosci_i_restrukturyzacje_w_grudniu__statys.width-940

W grudniu 2022 r. polskie sądy wydały 24 decyzje o upadłościach firm. Oznacza to spadek o jedną trzecią w stosunku do listopada, kiedy to takich decyzji zapadło 36. Różnica względem analogicznego okresu w 2021 r. nie była już aż tak znaczna i wyniosła zaledwie 2 postanowienia o upadłości mniej.

Grudzień 2022 r. był drugim najmniej obfitym w upadłości miesiącem w całym roku. Tylko w sierpniu sądy wydały mniej postanowień w tej sprawie – było ich wówczas zaledwie 16, co zapewne wynikało z mniej intensywnej pracy sądów podczas sezonu wakacyjnego.

Liczba złożonych do sądów wniosków o ogłoszenie upadłości firm w grudniu 2022 r. wyniosła 145. Nie odbiega ona znacząco od wyników z pozostałych miesięcy ubiegłego roku – to zaledwie o 1 mniej niż w listopadzie i 7 więcej niż w październiku.

Sporą różnicę widać z kolei, gdy przyjrzymy się analogicznemu okresowi w roku 2021. Wraz z początkiem grudnia wystartował wówczas Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jego funkcjonowanie w początkowym okresie było dalekie od idealnego, stąd w pierwszym miesiącu od uruchomienia złożono w nim zaledwie 32 wnioski.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy stały wzrost rozpoczętych procesów restrukturyzacyjnych. I choć w grudniu nie udało się pobić rekordu z poprzedniego miesiąca (co wcześniej wystąpiło trzy razy z rzędu), to liczba wydanych postanowień utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 293. To o 5 mniej niż w listopadzie, ale aż o 226 więcej (wzrost o 437%) względem grudnia 2021 r. Ale ponownie – tak duża różnica wynika również ze wspomnianych problemów wieku dziecięcego Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Jeśli zaś chodzi o złożone wnioski w sprawie restrukturyzacji, to trend wygląda podobnie, jak w przypadku decyzji opisanych w poprzednim akapicie. Sądy przyjęły 150 wniosków od firm w tej sprawie – mniej niż w rekordowym pod tym względem listopadzie (wówczas było ich 168), ale wystarczająco wiele, aby grudzień był drugim najbardziej obfitym miesiącem w roku.

W analogicznym okresie roku poprzedniego do raczkującego Krajowego Rejestru Zadłużonych wpłynęły tylko 3 wnioski o rozpoczęcie restrukturyzacji.

Październik 2022 r. był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich. W listopadzie było ich mniej, a w grudniu ponownie zaobserwowaliśmy tendencję spadkową. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku sądy wydały 1402 decyzje w tej sprawie, co było czwartym wynikiem w skali poprzednich dwunastu miesięcy.

Można zatem powiedzieć, że choć trend osiągnął swój szczyt i wyhamował, to nadal znajduje się na dość wysokim poziomie. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli porównamy grudzień 2022 r. z analogicznym okresem 2021 r., to zobaczymy spadek o niespełna 11%.

Dużych zmian nie widać także w liczbie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W grudniu 2022 r. do sądów wpłynęło ich 1557 – tylko o 1 mniej niż w listopadzie i o 13 mniej niż w październiku. Wynik ten nie odbiega znacząco od rocznej średniej.

W tym przypadku możemy porównać grudzień 2022 r. z grudniem rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 254%, ale ponownie – wynika przede wszystkim z początkowych problemów z działaniem KRZ.