IV kwartał okazał się również rekordowym pod względem wydanych decyzji w sprawie upadłości konsumenckich. W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2022 r. sądy wydały 4561 postanowień o „osobistych bankructwach”. Oznacza to wzrost o ponad 20% w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Jednocześnie warto zaznaczyć, że jeśli porównamy te liczby z tymi z października, listopada i grudnia 2021 r., to widzimy spadek o niespełna 3%.

W całym IV kwartale 2022 r. w KRZ złożono w sumie 4785 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To o niemal 2% mniej niż w trzech miesiącach go poprzedzających i najmniej, jeśli porównamy ze sobą wszystkie kwartały 2022 r.