circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
24 czerwca 2024
przemysl

Polskie firmy przemysłowe od lat borykają się z problemem niewypłacalności. W latach 2021-2023 przemysł znajdował się czołowej trójce branż (obok budownictwa i handlu), w których ogłoszono najwięcej upadłości i rozpoczęto najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych.

Gdy w 2022 r. liczba upadłości w przemyśle zmniejszyła się nieco (dokładnie o 6, a więc o niespełna 7%) można było domniemywać, że sytuacja w tym sektorze gospodarki idzie ku lepszemu.

Rok później okazało się jednak, że były to płonne nadzieje. W ciągu całego 2023 r. upadłość ogłosiło 95 firm z sekcji C PKD. Oznacza to wzrost rok do roku o 15 postępowań upadłościowych, a więc o niemal 19%.

Sekcja C PKD obejmuje tak wiele typów działalności (od firm zajmujących się przetwórstwem żywności, poprzez produkcję tkanin i wyrobów skórzanych, po przedsiębiorstwa metalurgiczne, motoryzacyjne i meblarskie), że trudno na podstawie ogólnej liczby upadłości wysnuć konkretne wnioski na temat całego polskiego przemysłu.

Dlatego też warto przyjrzeć się, w których podklasach PKD wspomnianych postępowań było najwięcej.

Liderem w tej klasyfikacji są przedsiębiorstwa z podklasy 31.09.Z, a więc zajmujące się produkcją mebli. W 2023 r. upadłość ogłosiło 8 firm tego typu, co stanowi niemal 8,4% wszystkich upadłości w przemyśle. Jednocześnie obserwujemy wzrost liczby upadłości w tej podklasie o ponad 166,6% względem 2022 r.

Na drugim miejscu tego zestawienia znalazły się firmy z podklasy 33.20.Z, a więc instalatorzy maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. W omawianym okresie upadłość ogłosiło 6 takich przedsiębiorstw – o 200% więcej niż rok wcześniej.

Trzecie miejsce należy do producentów pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (podklasa 16.23.Z). W jej przypadku liczba upadłości wzrosła rok do roku o 150%.

Sporo o kondycji firm z sekcji C PKD mówi liczba rozpoczętych postępowań restrukturyzacyjnych w 2023 r. A tych było 594, co przy 287 rok wcześniej oznacza wzrost o niemal 107%, a w porównaniu do 2021 r. – o niemal 113%.

Warto przy tym zaznaczyć, że jest to wyższy wzrost procentowy na przestrzeni ostatnich dwóch lat niż w przypadku ogółu postępowań restrukturyzacyjnych w naszym kraju. Jak wspomnieliśmy w najnowszej edycji naszego raportu „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne”, wzrost liczby restrukturyzacji w 2023 r. w porównaniu do roku go poprzedzającego wyniósł 87,7%.

Jeśli przyjrzymy się poszczególnym podklasom w sekcji C PKD to zauważymy, że ranking najliczniej restrukturyzujących się firm wygląda nieco inaczej niż w przypadku omówionych wyżej upadłości.

Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęło się w firmach, które zajmują się produkcją konstrukcji metalowych i ich części. Wynik 56 postępowań oznacza wzrost o odpowiednio 124% i 166,6% względem roku 2022 i 2021.

Na drugim miejscu zestawienia (41 postępowań restrukturyzacyjnych) znalazły się firmy zajmujące się obróbką mechaniczną elementów metalowych. Tu wzrost w porównaniu do 2022 r. wyniósł 115,7%.

Trzecia lokata w rankingu należy do firm, które zajmują się produkcją wyrobów tartacznych. W 2023 r. restrukturyzacje rozpoczęto w 78 takich firmach, a więc w 239,1% więcej niż rok wcześniej.