circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
20 kwietnia 2021
upadlosci_konsumenckie_grafika.width-940

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie publikacji pt. “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021” wydanej przez MGBI w marcu 2021 r.

Coraz więcej bankructw prywatnych

W 2020 r. polskie sądy orzekły niewypłacalność ponad 13,7 tys. osób, co oznacza wzrost o 69% w stosunku do roku poprzedniego. To bezprecedensowa zmiana, jakiej nie obserwowaliśmy wcześniej poza 2015 i 2016 rokiem, czyli pierwszymi dwoma latami obowiązywania zliberalizowanej procedury upadłościowej.

Choć mogłoby się wydawać, że za tak wysoką dynamikę wzrostu liczby ogłaszanych bankructw prywatnych odpowiada pandemia COVID-19 i związane z nią zawirowania w gospodarce, głównego czynnika napędowego powinniśmy szukać gdzieś indziej. Liczba ta rośnie co roku i zwykle najsilniej po wprowadzeniu zmian w prawie upadłościowym ułatwiających konsumentom korzystanie z istniejących w nim procedur.

Statystyczny bankrut to 50-latek

Polacy najczęściej doświadczają problemów z utrzymaniem płynności finansowej około 50. roku życia. W ubiegłym roku proporcja kobiet i mężczyzn w tym gronie okazała się taka sama jak w całej populacji.

Porównując do ogólnej struktury wiekowej polskiego społeczeństwa można dostrzec, że grupa Polaków w wieku od 34 do 44 lat statystycznie częściej korzysta z procedury upadłościowej, niż wynikałoby to z ich odsetka w populacji.

W 2020 r. polskie sądy orzekły niewypłacalność czterech osób poniżej 18. roku życia, a rok wcześniej taka sytuacja zdarzyła się tylko raz. W większości przypadków problemy finansowe nieletnich dłużników wynikały z przyjęcia spadku obciążonego długami.

W zeszłym roku najmłodszym bankrutem okazał się 10-latek z województwa śląskiego. Najstarszą osobą w gronie wszystkich osób z orzeczoną upadłością konsumencką była natomiast 92-letnia mieszkanka tego samego regionu.

Najwięcej upadłości konsumenckich na śląsku

W ubiegłym roku liczba bankructw osób prywatnych zwiększyła się najbardziej w województwach lubelskim, wielkopolskim i śląskim. W większości pozostałych regionów dynamika tego zjawiska była wyraźnie mniejsza, choć nadal istotna.

Sądy upadłościowe wydały w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. o 40-80% więcej postanowień niż rok wcześniej. Wyjątkami okazały się dwa województwa: świętokrzyskie oraz podkarpackie. W tych regionach liczba ogłoszonych niewypłacalności konsumenckich na przestrzeni ostatnich dwóch lat prawie się nie zmieniła.

Warto podkreślić zmiany na pierwszych pozycjach omawianego zestawienia. Województwa mazowieckie i śląskie, czyli dwa regiony o największej liczbie ogłaszanych upadłości konsumenckich w kraju, po raz pierwszy zamieniły się miejscami. W obu województwach grupa niewypłacalnych osób w 2020 r. była prawie taka sama, jednak w wyraźnie większym stopniu jej liczebność zwiększyła się na śląsku.

Kliknij poniższy link, aby pobrać bezpłatnie pełną wersję raportu:
Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 (PDF)