circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
27 kwietnia 2022
raport 2022

Raport to coroczna publikacja wywiadowni gospodarczej MGBI prezentująca informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W trzech częściach raportu analizujemy osobno upadłości przedsiębiorstw i konsumentów oraz restrukturyzacje rozpoczęte w poprzednim roku. Omawiamy zmiany w profilach dłużników i wskazujemy największe przedsiębiorstwa, które straciły płynność finansową w tym okresie. Naszą publikację kierujemy do doradców restrukturyzacyjnych, prawników biorących udział w sprawach upadłościowych oraz specjalistów zajmujących się windykacją i oceną ryzyka.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego raportu: Raport 2022. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Zawartość raportu

Raport został podzielony na trzy części.

Pierwszy rozdział zawiera analizę danych dotyczących upadłości przedsiębiorstw. Omówiliśmy w nim najważniejsze cechy niewypłacalnych podmiotów gospodarczych, uwzględniając przynależność do branży, czas istnienia, lokalizacja siedziby czy forma prawna. Dodatkowo, na podstawie informacji pochodzących z najnowszych dostępnych sprawozdań finansowych, opracowaliśmy też listę 30 najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które ogłosiły bankructwo w ubiegłym roku.

Drugi rozdział raportu poświęciliśmy postępowaniom restrukturyzacyjnym wszczętym wobec polskich przedsiębiorców w analizowanym okresie. Przeanalizowaliśmy najważniejsze cechy tych podmiotów, takie jak reprezentowana branża, czas istnienia, czy forma prawna, a także wyróżniliśmy 30 przedsiębiorstw o najwyższej sumie zadłużenia w dniu rozpoczęcia postępowania. Pochyliliśmy się również nad obowiązującym do 30 listopada 2021 roku uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które zostało wprowadzone tymczasowo do porządku prawnego na mocy Tarczy Antykryzysowej.

Ostatnia część raportu zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych wszczętych wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie dostępnych danych udało się nam przedstawić ogólny profil demograficzny osoby ogłaszającej upadłość. Sprawdziliśmy też, jakie czynniki wpłynęły na liczbę bankructw prywatnych w ostatnich trzech latach i w których regionach kraju jest ona wyraźnie większa niż wynikałoby to z ich ekonomicznego potencjału.

We wszystkich trzech częściach publikacji poruszyliśmy kwestie związane z pracą doradców restrukturyzacyjnych. Sprawdziliśmy, którzy doradcy byli najczęściej wyznaczani na syndyków, nadzorców lub zarządców w poszczególnych rodzajach postępowań.