circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
23 marca 2021
raport_2021_2_grafika.width-940

“Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021” to drugie wydanie cyklicznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI prezentującej informacje statystyczne o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W tegorocznej edycji raportu przeanalizowaliśmy dane za lata 2018-2020. Miniony rok z uwagi na nagły wybuch pandemii COVID-19 okazał się trudnym okresem dla polskiej gospodarki. Nowa „pandemiczna” rzeczywistość przyniosła nie tylko wzrost ogólnej liczby otwieranych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale też istotne zmiany w korzystaniu z tych procedur przez polskich przedsiębiorców i konsumentów.

Zawartość raportu

Raport został podzielony na trzy części. Pierwszy rozdział zawiera analizę danych dotyczących upadłości przedsiębiorstw. Omówiliśmy w nim najważniejsze cechy niewypłacalnych podmiotów gospodarczych, takie jak przynależność do branży, czas istnienia, lokalizacja siedziby czy forma prawna. Dodatkowo, na podstawie informacji pochodzących z najnowszych dostępnych sprawozdań finansowych opracowaliśmy też listę 30 najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które ogłosiły bankructwo w ubiegłym roku.

Druga część raportu zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych wszczętych wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie dostępnych danych udało się nam przedstawić ogólny profil demograficzny osoby ogłaszającej upadłość. Sprawdziliśmy też, jakie czynniki wpłynęły na liczbę bankructw prywatnych w ostatnich trzech latach i w których regionach kraju jest ona wyraźnie większa niż wynikałoby to z ich ekonomicznego potencjału.

Ostatni rozdział raportu poświęciliśmy postępowaniom restrukturyzacyjnym wszczętym wobec polskich przedsiębiorców w analizowanym okresie. Podobnie jak w pierwszym rozdziale, zbadaliśmy szczegółowo najważniejsze cechy tych podmiotów, takie jak reprezentowana branża, czas istnienia, czy forma prawna, a także wyróżniliśmy 30 przedsiębiorstw o najwyższej sumie zadłużenia w dniu rozpoczęcia postępowania.

We wszystkich trzech częściach publikacji poruszyliśmy kwestie związane z pracą doradców restrukturyzacyjnych. Sprawdziliśmy, którzy doradcy byli najczęściej wyznaczani na syndyków, nadzorców lub zarządców w poszczególnych rodzajach postępowań. Udało się nam również ustalić, którym przypadły w udziale najważniejsze sprawy, biorąc pod uwagę całkowitą kwotę zadłużenia niewypłacalnych przedsiębiorstw.

Najważniejsze wnioski z raportu przedstawimy podczas naszej prezentacji na konferencji Credit Management Cyber Days 2021

Kliknij poniższy link, aby pobrać bezpłatnie pełną wersję raportu:
Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 (PDF)