circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
6 kwietnia 2021
mniej_upadlosci_firm_grafika.width-940

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie publikacji pt. “Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021” wydanej przez MGBI w marcu 2021 r.

Coraz mniej wniosków o upadłość firm

Spadek liczby ogłoszonych upadłości biznesowych w 2020 r. miał niewiele wspólnego z ogólną sytuacją w gospodarce. Na ten wynik miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki: ograniczenia w pracy sądów w trakcie kolejnych “lockdownów” oraz uruchomienie rządowych programów pomocowych. Zwłaszcza ten drugi czynnik w wielu przypadkach pozwolił na odroczenie w czasie decyzji o ogłoszeniu upadłości.

Na podstawie dostępnych danych za wcześniejsze lata trudno jednoznacznie wskazać okresy, w których obserwujemy większe różnice w liczbie ogłaszanych upadłości. W ubiegłym roku te różnice nieco bardziej się uwidoczniły na skutek kolejnych rządowych interwencji związanych z przebiegiem pandemii COVID-19.

Efekty wahań koniunktury zaobserwowaliśmy już w kwietniu, gdy na skutek ograniczeń w pracy sądów wydano zauważalnie mniej postanowień o ogłoszeniu upadłości niż w trzech pierwszych miesiącach roku. W maju, gdy sądy wznowiły rozpatrywanie nowych wniosków upadłościowych, liczba ogłoszonych bankructw ponownie wzrosła, zaś w czerwcu osiągnęła roczne maksimum.

Po wejściu w życie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 i udostępnieniu przedsiębiorcom nowej uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej kolejne miesiące przyniosły spadek liczby otwartych postępowań upadłościowych. Wyraźnie widać to w danych za ostatni kwartał.

Więcej bankructw w warmińsko-mazurskim

Ze względu na spadek ogólnej liczby otwartych postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw, w 2020 r. zmniejszyła się także liczba bankructw w większości województw.

W ujęciu procentowym znacznie mniej postanowień o ogłoszeniu upadłości niż przed rokiem wydały sądy z województw podlaskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego. Wśród regionów, w których liczba ta najbardziej wzrosła, należy wyróżnić przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie.

Analiza danych dotyczących liczby postanowień o ogłoszeniu upadłości w poszczególnych województwach wskazuje na silną zależność między tym parametrem a potencjałem ekonomicznym regionu mierzonym wielkością wytwarzanego w nim Produktu Krajowego Brutto.

Branża gastronomiczna z większą liczbą upadłości

Największą grupę przedsiębiorstw ogłaszających niewypłacalność stanowią co roku podmioty działające w branży handlu, produkcji, budownictwa oraz transportu. To zarazem cztery największe sektory polskiej gospodarki pod względem wartości generowanej produkcji.

W 2020 r. spośród branż, w których liczba ogłaszanych bankructw znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, możemy wskazać przede wszystkim branżę HoReCa (wzrost o 65%), czyli tę, która najbardziej ucierpiała z powodu rządowych ograniczeń w działalności. Największy spadek liczby upadłości w zeszłym roku możemy natomiast odnotować w branżach związanych z transportem (spadek o 33%), administrowaniem i działalnością wspierającą (spadek o 31%) oraz budownictwem (spadek o 21%).

Dokładniejszych danych o strukturze branżowej biznesowych bankrutów dostarcza nam analiza na poziomie poszczególnych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności. Z zebranych przez nas danych wynika, że w ostatnich latach największym ryzykiem niewypłacalności obarczone były przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszeniem budynków oraz transportem drogowym towarów. Pozytywną obserwacją jest jednak zauważalny spadek liczby bankrutujących firm z tych branż w stosunku do 2019 r.

Wartym odnotowania jest również istotny wzrost liczby bankructw w gronie właścicieli restauracji i innych placówek gastronomicznych. Branża ta w 2020 r. uplasowała się na szóstej pozycji zestawienia, natomiast jeszcze w 2019 r. znajdowała się na miejscu osiemnastym.

Najwięksi dłużnicy w upadłości

Pierwsze miejsce na liście największych bankrutów biznesowych przypadło w ubiegłym roku Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu. Zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem finansowym zobowiązania banku przed ogłoszeniem upadłości osiągnęły wartość 2,9 mld zł. Dwie kolejne pozycje w zestawieniu zajęły Zakłady Mięsne Henryk Kania oraz Fabryka Biznesu.

Poniżej publikujemy pełną listę 30 najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość w 2020 r.

Kliknij poniższy link, aby pobrać bezpłatnie pełną wersję raportu:
Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 (PDF)