circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
30 listopada 2020
lista_2000_grafika.width-940

"Lista 2000" to coroczne zestawienie dziennika “Rzeczpospolita” zawierające wyniki finansowe 2 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok. Jako partner merytoryczny tegorocznego wydania opracowaliśmy listę rankingową i dostarczyliśmy dane dla uwzględnionej na niej przedsiębiorstw.

Niewielkie zmiany w branżach, czołówka bez zmian

Z analizy wyłania się korzystny obraz sytuacji. Suma przychodów ze sprzedaży analizowanych firm była zbliżona do wartości z poprzedniego roku, a średnia rentowność netto również niewiele się zmieniła. Warto jednak pamiętać, że 2019 rok należał jeszcze do poprzedniej, “przedpandemicznej” epoki.

Jak zmieniła się wielkość sprzedaży w poszczególnych grupach branżowych? Najwyższą przeciętną dynamikę przychodów (20%) zaobserwowaliśmy w gronie firm budowlanych i energetycznych, a tylko nieco niższą (18%) wśród reprezentantów sektora usługowego. Z kolei najniższy średni wzrost sprzedaży odnotowali w ub.r. producenci wyrobów farmaceutycznych oraz odzieży i wyrobów tekstylnych.

Czołówka rankingu od lat pozostaje niezmienna. Pierwsze miejsce przypadło grupie PKN Orlen z 111,2 mld zł skonsolidowanych przychodów netto. Niemal o połowę mniejszą sprzedaż wygenerowała w 2019 r. Jeronimo Martins Polska SA, czyli właściciel sieci sklepów “Biedronka”, który uplasował się na drugiej pozycji zestawienia. Trzecia lokata należy podobnie jak przed rokiem do grupy kapitałowej PGNiG.

Źródło: "Lista 2000" (2020), Rzeczpospolita

Jak zbudowaliśmy “Listę 2000”?

Podstawą do opracowania tegorocznej edycji “Listy 2000” były roczne sprawozdania finansowe spółek prawa handlowego składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) Krajowego Rejestru Sądowego. Jako wywiadownia gospodarcza na bieżąco pobieramy z tego źródła wszystkie udostępniane w nim dokumenty - do RDF trafia co roku około 310 tys. rocznych sprawozdań finansowych.

Na podstawie wcześniejszych edycji rankingu i już złożonych dokumentów za 2019 rok wyselekcjonowaliśmy z grona wszystkich aktywnych spółek zarejestrowanych w KRS około 3 tys. podmiotów, które potencjalnie powinny się znaleźć na tegorocznej liście. W kolejnym kroku odczytaliśmy najważniejsze dane finansowe, takie jak przychody netto czy wynik netto, z treści ich sprawozdań za 2019 rok, a następnie uszeregowaliśmy wszystkie firmy według ich obrotów w tym okresie.

Z uwagi na to, że w 2020 r. termin na składanie sprawozdań finansowych za poprzedni rok został wydłużony o trzy miesiące, dane finansowe dla części przedsiębiorstw musieliśmy pozyskać w inny sposób. W takich przypadkach korzystaliśmy m.in. z raportów okresowych spółek giełdowych, listy największych płatników podatku CIT publikowanej przez Ministerstwo Finansów, a także z informacji przekazanych nam bezpośrednio przez reprezentantów poszczególnych spółek.

Jak sprawdzić sprawozdanie finansowe spółki?

“Lista 2000” może być dobrym punktem wyjścia do analizy sytuacji gospodarczej w poszczególnych branżach. Bardziej szczegółowych informacji o tym, jak radziły sobie w 2019 roku uwzględnione w zestawieniu firmy, dostarczy nam analiza ich sprawozdań finansowych.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj w serwisie iMSiG.pl link

Zobacz pełną wersję “Listy 2000” za 2019 r. opracowaną przez MGBI dla "Rzeczpospolitej"