circle

Raport „Upadłości i restrukturyzacje w budownictwie 2024” jest już dostępny. Pobierz »

Michał Miernik
22 grudnia 2022
Jak_zlozyc_wniosek_egzekucyjny_w_EPU.width-940

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to postępowanie, które toczy się przed jedynym w Polsce e-sądem, czyli VI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

Można w nim dochodzić roszczeń wyłącznie pieniężnych, a taki tryb ma z perspektywy wierzyciela wiele zalet, jeśli porównamy go z postępowaniem przed sądem tradycyjnym.

Pisaliśmy już, jak wygląda składanie pozwu w EPU, teraz zajmiemy się kolejnym krokiem, którym jest złożenie wniosku egzekucyjnego.

Składanie wniosku egzekucyjnego w EPU – krok po kroku

Aby złożyć wniosek o egzekucję należności, e-sąd musi wydać dłużnikowi nakaz zapłaty z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania polecenia zapłaty (gdy to zrobi, sprawa trafia do tradycyjnego sądu), można przystąpić do złożenia wniosku egzekucyjnego.

Sama procedura jest dość prosta i mało czasochłonna.

Pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jeśli chcemy dochodzić naszych należności przez e-sąd, jest zalogowanie się w systemie na stronie https://www.e-sad.gov.pl.

Można to zrobić, używając Modułu Tożsamość i powiązując istniejące w nim konto z kontem użytkownika EPU.

Następnie należy przejść do zakładki „Moje nakazy” i wybrać „Złóż wniosek egzekucyjny”.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w tej sekcji jest wybór komornika. Będziemy mogli dokonać wyboru z listy komorników, którzy działają w ramach odpowiedniego rewiru.

Komornikiem właściwym do zajęcia się daną sprawą jest komornik z rewiru, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania (lub siedzibę). Jeśli jednak komornik dokonuje egzekucji długu z nieruchomości dłużnika, to czynnikiem decydującym jest miejsce położenia tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę fakt, że w jednym rewirze może działać więcej niż jeden komornik, wierzyciel może wybierać spośród kilku z nich. Istnieje kilka kryteriów, którymi należy się kierować podczas wyboru komornika.

Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę lokalizację jego kancelarii. Im bliżej do dłużnika, tym lepiej, bo zaliczkę za koszty przejazdu płaci wierzyciel. Warto też sprawdzić, jakimi opiniami w internecie cieszy się dana kancelaria, ale nie polegać przy tym jedynie na średniej ocen np. na Google Maps – te mogą pochodzić także od dłużników.

Dobrym pomysłem będzie też sprawdzenie strony danej kancelarii, aby dowiedzieć się, czy komornik zamieszcza informacje o licytacji ruchomości i nieruchomości oraz jak często to robi (czy aktywnie działa w celu uzyskania wysokiej skuteczności prowadzonych egzekucji).

Więcej na temat wyboru komornika (także spoza rewiru, bo w określonych przypadkach jest to możliwe) piszemy w artykule o przebiegu egzekucji komorniczej.

Po wyborze komornika przystępujemy do wypełnienia danych wierzyciela. Oprócz standardowych danych osobowych należy też wskazać konto bankowe, na które komornik przeleje pieniądze uzyskane od dłużnika. Należy też podać dane dłużnika.

Ważnym krokiem w całym procesie jest wskazanie elementów majątku dłużnika, z którego komornik przeprowadzi swoją egzekucję. Nie jest to jednak warunek konieczny dla całego procesu – można przekazać tę czynność komornikowi, co jednak wiąże się z koniecznością opłaty w wysokości 100 złotych.

Jeśli jednak dysponujemy wiedzą na temat majątku dłużnika, to warto to zrobić i ułatwić w ten sposób pracę komornikowi i przyspieszyć cały proces. Uwaga – jeśli zdecydujemy się wskazać poszczególne składniki majątku dłużnika komornikowi, to ten przeprowadzi egzekucję jedynie z tych składników.

Następnym krokiem jest wskazanie kwot (wraz z odsetkami), które komornik wyegzekwuje od dłużnika.

Na koniec nie pozostaje nic innego, jak podpisać wniosek podpisem elektronicznym i wysłać go do komornika. Po otrzymaniu takiego pisma komornik rozpoczyna postępowanie, a o jego przebiegu informuje wierzyciela i dłużnika w sposób tradycyjny.